Inspiratie

Voorbeeldteksten rouwkaarten

Een rouwkaart weerspiegelt vaak uw gevoel, maar het vinden van de juiste woorden valt niet altijd mee. Om u op weg te helpen hebben wij een selectie gemaakt van veel voorkomende teksten. ·      Teksten algemeen Heden overleed …. Thuis is overleden … ……… is dood. Zo maar uit ons leven ..... In liefde gedenken wij.... Mijn liefste is gestorven. Dierbaren melden dat is overleden …. Gestorven: mijn/onze lieve…… In alle rust is overleden mijn/onze…. Strijdbaar tot het einde overleed ...... Heden verloren wij onze geliefde ..... Plotseling niet meer in ons midden. Wij treuren om het verlies van mijn/onze...... Wij nemen afscheid van mijn/onze …. Langzaam gleed hij/zij van ons weg mijn/onze..... Wij hebben afscheid moeten nemen van mijn/onze….. ...... is aan zijn laatste vlucht begonnen. Uit het aardse leven is heengegaan mijn/onze...... Heden is kalm en rustig ingeslapen mijn/onze...... In zijn/haar slaap is rustig overleden mijn/onze…. Thuis is rustig in zijn slaap overleden mijn/onze….. Betreurd wordt het overlijden van mijn/onze...... Wij laten u weten dat op .... is overleden mijn/onze.... Zachtjes is hij/zij uit dit leven gevlogen mijn/onze.... Bij het opgaan van de zon is overleden mijn/onze.... De herinnering aan een bijzonder mens is geboren. Met liefde hebben wij afscheid genomen van mijn/onze .... Woorden schieten tekort bij het overlijden van mijn/onze.... Op ..-jarige leeftijd is voor eeuwig ingeslapen mijn/onze….. Op een stralende lentedag ging van ons heen mijn/onze..... In zijn/haar …ste levensjaar is van ons heengegaan mijn/onze…. Wij hebben mijn/onze …… moeten loslaten. Wij zijn ontroerd door het overlijden van mijn/onze….. Totaal onverwacht is uit ons leven weggerukt mijn/onze ..... Zomaar, zo plotseling weggegleden uit ons leven mijn/onze….. Veel te snel is een einde gekomen aan het leven van mijn/onze… Heden heeft op waardige wijze afscheid genomen mijn/onze..... Te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van mij/onze….. Wij hebben veel te vroeg afscheid moeten nemen van mijn/onze..... Veel te vroeg, maar omringd door liefde, is in ons bijzijn overleden mijn/onze..... Met liefde hebben wij afscheid genomen van mijn/onze .... In besloten kring hebben wij afscheid genomen van mijn/onze…. Geheel in zijn/haar stijl hebben wij afscheid genomen van mijn/onze… Na een kunstzinnig leven is (onverwacht) overleden mijn/onze….. Na een langzaam afnemende gezondheid is overleden mijn/onze...... Heden overleed mijn vrouw/man na een zeer gelukkig huwelijk mijn……. Je hebt genoten van het leven en wij van jou. (Geheel) onverwacht heb je ons voorgoed verlaten. Na een schitterend leven is overleden mijn/onze ... Na een rijk en dienstbaar leven is rustig ingeslapen mijn/onze…. Na een lang en vruchtbaar leven is van ons heengegaan mijn/onze ..... Na een rijk leven vol liefde en vriendschap is van ons heengegaan mijn/onze….. Na een veelzijdig en welbesteed leven is onverwacht overleden mijn/onze…. Na een lang en prachtig leven hebben wij afscheid genomen van mijn/onze..... Na een goed leven en een korte strijd hebben wij afscheid genomen van mijn/onze …… Na een leven vol van energie is op zeer hoge leeftijd van ons heengegaan mijn/onze…… Na een intens en bewogen leven is, temidden van haar dierbaren, overleden mijn/onze .... Na een arbeidzaam leven is (geheel onverwacht) van ons heengegaan/is overleden mijn/onze...... Na een leven waarin zowel geluk als verdriet zijn/haar deel werd, is rustig ingeslapen mijn/onze....... Na een intens, kleurrijk en dynamisch leven is overleden mijn/onze…….. Na zijn levensbalans te hebben opgemaakt is (vredig) van ons heengegaan mijn/onze ....... Na een voltooid leven is rustig op reis gegaan naar het Hele Al mijn/onze….. Na een waardevol en intensief  leven hebben wij in alle rust liefdevol afscheid kunnen nemen van mijn/onze….. Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, behulpzaamheid en liefde is van ons heengegaan mijn/onze…. Na een leven van opbouwen en verwondering, aandacht en overgave is in alle rust en vrede overleden mijn/onze…… Na een lang en blijmoedig leven is ….. temidden van zijn kinderen en kleinkinderen rustig ingeslapen/gestorven. Na een blijmoedig leven, vol liefde voor anderen, is van ons heengegaan mijn/onze....... Na een periode van afnemende vitaliteit is toch nog onverwacht overleden mijn/onze..... Na een paar laatste moeilijke maanden is in volle berusting en grote tevredenheid over een goed en lang leven ingeslapen mijn/onze……. Na jaren waarin zijn/aar levenskaars steeds zwakker ging branden, is op ...... (datum) vredig ingeslapen mijn/onze.... Blijmoedig, vol vertrouwen op een weerzien met velen en dankbaar voor een lang en gelukkig leven is vredig ingeslapen mijn/onze…… Vandaag 00-00-2... is ..........(naam) zachtjes weggegleden uit onze wereld en geschiedenis geworden. Rustig en gesteund door haar kinderen en kleinkinderen is op ..jarige leeftijd ingeslapen  onze….. Zonder dat iemand het heeft aan zien komen is plotseling overleden mijn/onze..... Met pijn in ons hart delen wij u mede dat de dood ons gescheiden heeft van ….. Gekomen tot de leeftijd der sterken is zacht en kalm overleden mijn/onze .... Gehuld in de warmte van wie haar liefhadden is overleden mijn/onze….. In zijn/haar eigen vertrouwde omgeving is overleden mijn/onze….. Rustig en heel natuurlijk is in haar slaap overleden mijn/onze ….. Er is een einde gekomen aan het leven van mijn/onze…… In de kracht van zijn/haar leven ging totaal onverwacht van ons heen mijn/onze..... Verlangend naar het einde is zacht en kalm van ons heengegaan mijn/onze….. Totaal onverwacht en veel te vroeg is zomaar uit ons leven verdwenen mijn/onze…. Op ......dag 00-00-200? is geheel onverwacht overleden mijn/onze ...... Op de leeftijd van ... jaar is van ons heengegaan/is overleden mijn/onze...... Op ..-jarige leeftijd is, zonder lijden of ziekbed, plotseling overleden mijn/onze..... Op 00-00-2... is mijn/onze ......... over de drempel van de dood gegaan. In de vroege ochtend van …….. (datum) heeft mijn ……….. voorgoed rust gevonden. Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand houdend, is rustig ingeslapen mijn/onze.... Temidden van familie en vrienden is overleden mijn/onze….. Temidden van haar gezin dat haar zo lief was en dat zij altijd met veel zorg en toewijding omgaf , is overleden mijn/onze …… Temidden van allen die haar lief waren, is rustig ingeslapen mijn/onze……. Tijdens de uitoefening van zijn geliefde sport is plotseling overleden mijn/onze ..... Omringd door liefde en warme gedachten van zijn/haar naaste familieleden is vredig ingeslapen mijn/onze .... Omringd door de mensen die haar het meest nabij waren, is in alle rust overleden mijn/onze….. Toch nog onverwacht heeft mijn/onze lieve ……(naam) het tijdelijke vaarwel gezegd en het eeuwige omarmd. Wij zijn dankbaar voor alle liefde en zorg. Intens dankbaar voor de onvoorwaardelijke liefde die zij ons heeft geschonken, delen wij u verdrietig mede, dat na een afnemende gezondheid is overleden mijn/onze ….. Hij zat nog vol plannen voor jaren, maar het heeft niet zo mogen zijn. Geheel onverwacht is ons ontvallen mijn/onze .... Met heel veel bewondering en respect voor zijn/haar kracht en doorzettingsvermogen, is nu de tijd gekomen om afscheid te nemen van mijn/onze ..... Dankbaar voor een leven dat in het teken stond van goedheid, eenvoud een eerlijkheid, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze..... Met grote bewondering en dankbaarheid voor wie hij/zij voor ons was nemen wij met verdriet afscheid van mijn/onze….. Kort na het heengaan van zijn/haar geliefde man/vrouw, hebben wij afscheid moeten nemen van onze……. Hiermee vervullen wij de droeve plicht u kennis te geven van het overlijden van mijn/onze... Geheel onverwacht is op veel te jonge leeftijd van ons heengegaan mijn/onze…… Voorbereid, maar toch nog geschokt om de grote leegte die hij/zij achterlaat geven wij u kennis van het heengaan/overlijden van mijn/onze..... Aan het einde van een veelzijdig en gelukkig leven, waarin het hem/haar zwaar viel de beperkingen van de laatste periode te aanvaarden, geven wij kennis van het overlijden van mijn/onze....... Zacht, kalm en voldaan, omringd door zijn/haar geliefden is van ons weggegleden mijn/onze...... Een bijzonder mens heeft ons verlaten maar zijn/haar sterke geest blijft ons nabij. Heden overleed mijn/onze...... Er zijn geen tranen en woorden genoeg voor ons verdriet, nu wij afscheid moeten nemen van mijn/onze...... Zover we konden zijn we met je meegegaan. Nu moeten we je laten gaan. Heden overleed mijn/onze.....   ·      Dankbaar... Intens dankbaar voor alle liefde, warme vriendschap en genegenheid die hij/zij tijdens zijn/haar leven mocht ontvangen is in alle vrede heengegaan mijn/onze ... Dankbaar voor het leven dat haar gegeven is, geven wij u kennis, dat op 00-jarige leeftijd is overleden mijn/onze…. Dankbaar voor alle liefde en goedheid die wij van hem/haar mochten ontvangen, geven wij u kennis dat, moe en verlangend naar het einde is heengegaan mijn/onze..... Dankbaar voor de mooie jaren die hij/zij ons heeft gegeven hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze… Dankbaar voor de liefdevolle verzorging die hij/zij heeft ondervonden in  Zorgcentrum/Verzorgingshuis……., delen wij u mede dat (zacht en kalm) van ons is heengegaan mijn/onze…. Dankbaar voor de liefde en zorg waarmee hij/zij ons tijdens zijn/haar leven heeft omringd en dankbaar dat hem/haar een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat na een kortstondige ziekte van ons is heengegaan/is overleden mijn/onze.... Dankbaar dat hij/zij niet langer heeft moeten lijden, maar intens verdrietig om het verlies geven wij u kennis van het heengaan van mijn/onze..... Dankbaar voor alles wat hij/zij voor ons heeft willen zijn, nemen wij bedroefd afscheid van mijn/onze....... Wij zijn ontroerd door het overlijden van mijn/onze….. Wij voelen ons verslagen door het plotselinge overlijden van .... Met stomheid geslagen, verscheurd van verdriet laten wij weten dat is overleden mijn/onze..... Verbijsterd zijn wij door het plotselinge overlijden van mijn/onze.... Diep geschokt zijn wij door het plotselinge overlijden van mijn/onze...... Wij zijn diep geschokt en intens verdrietig door het volkomen onverwachte overlijden van mijn/onze….. Zo geschrokken, zo onwerkelijk is het plotselinge overlijden van mijn/onze ..... Met veel pijn in ons hart hebben wij onverwacht afscheid moeten nemen van mijn/onze .... Met gevoelens van machteloosheid en diep verdriet geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze .... Met verslagenheid en onuitsprekelijk verdriet geven wij u kennis dat, voor ons veel te vroeg en geheel onverwacht van is heengegaan/is overleden mijn/onze..... Met machteloosheid en intens verdriet, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze….. Tot onze grote ontsteltenis is, voor ons veel te vroeg en geheel onverwacht, van ons heengegaan/is overleden mijn/onze .... Wij zijn verbijsterd door de snelheid waarmee het leven door de dood werd ingehaald. Wij hebben onverwacht afscheid moeten nemen van mijn/onze..... Volledig verslagen blijven wij achter na het onverwachte overlijden van mijn/onze......   ·      Verdrietig.... Verdrietig zijn wij, nu .......... Verdrietig nemen wij afscheid van mijn/onze….. Met verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van …. Verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze….. Verdrietig, maar in alle rust hebben wij afscheid genomen van mijn/onze…… Het maakt ons stil en verdrietig zo plots afscheid te moeten nemen van mijn/onze..... Verdrietig berichten wij u dat het leven van onze lieve vader/moeder, schoonvader/schoonmoeder, opa/oma is overgegaan in dierbare herinneringen. Tot ons verdriet, maar dankbaar dat wij hem/haar altijd ij ons midden mochten hebben, stellen wij u op de hoogte van het overlijden van mijn/onze …. Diep verdrietig, maar in het besef dat hij/zij het einde als een bevrijding beschouwde, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze…. Intens verdrietig nemen wij afscheid van mijn/onze .... Intens verdrietig geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze …. Met intens verdriet geven wij u kennis van het heengaan van mijn/onze….. Wij voelen ons intens verdrietig door het overlijden van mijn/onze….. In stil verdriet nemen wij afscheid van mijn/onze .... Tot ons verdriet hebben wij voorgoed afscheid moeten nemen van mijn/onze .... Heel verdrietig moeten wij afscheid nemen van mijn/onze ...... Het doet ons verdriet u in kennis te moeten stellen van het overlijden van mijn/onze ..... Verdrietig, maar trots om wie hij/zij was, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze …… Verdrietig, maar met veel mooie herinneringen hebben wij afscheid genomen van mijn/onze .... Verdrietig, maar met mooie herinneringen aan een heel gelukkig leven, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze …… In stil en diep verdriet en in dankbaarheid namen wij afscheid van mijn/onze ...... Met grote bewondering en dankbaarheid voor wie hij/zij voor ons was, nemen wij met veel verdriet afscheid van mijn/onze…. Met groot verdriet, maar ook met diepe bewondering voor de wijze waarop hij/zijn zijn/haar strijd heeft gestreden, geven wij u kennis van het heengaan van mijn/onze....... Intens verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven, hebben wij geheel onverwacht afscheid moeten nemen van mijn/onze...... Heel verdrietig en vol ongeloof zijn wij, nadat zo plotseling maar heel rustig is ingeslapen mijn/onze…… Nog volop in het leven en bruisend van energie hebben wij met intens verdriet, geheel onverwacht afscheid moeten nemen van mijn/onze …. Tot ons grote verdriet is tijdens zijn/haar vakantie in ....... geheel onverwacht overleden mijn/onze ....... Tot ons onuitsprekelijk verdriet is overleden mijn/onze….. Tot onze verbijstering is plotseling van onze heengegaan mijn/onze…..   ·      Bedroefd.... Bedroefd, maar dankbaar terugkijkend naar alles wat hij/zij voor ons heeft betekend, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze...... Bedroefd, maar ook wetend dat het zo goed is, hebben wij afscheid genomen van mijn/onze…. Bedroefd, maar dankbaar dat wij hem zolang mochten behouden, geven wij u kennis dat in alle rust van ons is heengegaan/is overleden mijn/onze.... Bedroefd, maar dankbaar dat hem/haar een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis van het heengaan/overlijden van mijn/onze ...... Bedroefd, maar dankbaar voor zijn goede zorgen nemen wij in liefde afscheid van mijn/onze..... Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde, zorg en toewijding die wij van hem/haar mochten ontvangen, geven wij u kennis dat, toch nog onverwacht van ons is heengegaan mijn/onze....... Bedroefd, om zijn/haar heengaan, maar dankbaar voor al het goede dat wij van hem/haar mochten ontvangen, geven wij u kennis dat, na te zijn voorzien van het Heilig Sacrament der zieken en in volle overgave aan de Heer, vredig van ons is heengegaan/is overleden mijn/onze ...... Met droefheid delen wij u mede dat, met een glimlach om haar lippen tevreden terugkijkend, van ons is heengegaan mijn/onze.... Heel bedroefd omdat wij haar/hem nu moeten missen, maar dankbaar omdat hij/zij in haar slaap en zonder lijden is heengegaan, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze..... Intens bedroefd, maar zeer dankbaar voor de bijzondere plaats die zij in ons leven heeft ingenomen, delen wij u mede dat (plotseling) is overleden mijn/onze .... Diep bedroefd, maar intens dankbaar voor alles wat hij/zij voor ons heeft betekend, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze …. Diep bedroefd, maar intens dankbaar voor wie hij was en wat hij voor ons en vele anderen heeft betekend, hebben wij afscheid genomen van mijn/onze…. Diep bedroefd, maar dankbaar voor het vele goede en de liefde die wij van hem/haar mochten ontvangen, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze..... Diep bedroefd en vervuld van dankbare herinneringen geven wij kennis van het overlijden van mijn/onze .... Diep bedroefd maar tevens vervuld van mooie herinneringen, geven wij u kennis van het (onverwachte) overlijden van mijn/onze…… Diep bedroefd, maar in alle rust hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze Zeer bedroefd zijn wij door het veel te vroege overlijden van mijn/onze..... Diep teneergeslagen zijn wij door het (onverwachte) heengaan van mijn/onze Na een (langdurige) liefdevolle verzorging in Huize/Verzorgingshuis/Verpleegtehuis ....... is heel rustig van ons heengegaan/is overleden mijn/onze..... Dankbaar voor de liefdevolle verzorging die hij/zij heeft ondervonden in Zorgcentrum/Verpleeghuis...... delen wij u mede dat (zacht en kalm) is overleden mijn/onze......   ·      Aankondiging in de Engelse taal: With deep sorrow we announce the death of .... It is with great sadness that we announce the sudden passing death of our …. Passed away quietly at home. It is with deep distress that we learned of the passing away of ..... After a fullfilled life and a peaceful resignation to his end my special husband/wife, our loving father/mother and grandfather/grandmother has departed this life.    ·      Teksten bij een overlijden na een ziekbed Na een kortstondig ziekbed is overleden mijn/onze…. Na een kortstondig ziekbed is rustig weggegleden mijn/onze.... Na een kortstondig maar hevig ziekbed overleden mijn/onze… Na een korte periode van ziek zijn, is overleden mijn/onze ……… Na een goed leven en een korte strijd hebben wij afscheid genomen van……. Na een fel verzet in een ongelijke strijd is van ons heengegaan mijn/onze….. Na een korte periode waarin wij hoopten op herstel, is tot ons grote verdriet overleden mijn/onze.... Na een periode van hoop en vrees moeten wij afscheid nemen van mijn/onze…. Na jaren van strijd is een einde gekomen aan het leven van mijn/onze.... Na een jaar van strijd tegen een slopende ziekte en vele dapper ondergane behandelingen, is van ons heengegaan mijn/onze……… Na een moedige maar oneerlijke strijd is van ons heengegaan mijn/onze...... Na een moedig en geduldig gedragen lijden is van ons heengegaan mijn/onze..... Na een lange dappere strijd is op veel te jonge leeftijd overleden mijn/onze..... Na een lange dappere, maar vergeefse strijd is van ons heengegaan mijn/onze…… Na een periode van afnemende gezondheid is rustig ingeslapen mijn/onze…… Na een rijk gevuld lang leven is, na veel pijn de laatste jaren, rustig ingeslapen mijn/onze …. Na een dappere strijd, zo moedig ondergaan, is toch nog onverwacht van ons heen gegaan mijn/onze..... Na een leven geleefd te hebben op jouw eigen wijze, heb je na een strijd van ... jaar afscheid genomen. Na een kortstondig ziekbed en na het H. Sacrament der Zieken te hebben ontvangen is overleden mijn/onze ….. Na een geduldig gedragen lijden en nadat hij/zij afscheid van ons had genomen, overleed in alle rust mijn/onze ...... Na een werkzaam en liefdevol leven is heden, na een lange tijd van hoop en vrees, toch nog onverwacht van ons heengegaan/overleden mijn/onze .... Na een langdurig ziekbed en op bijzondere wijze hiermee omgegaan, hebben wij op een rustige wijze afscheid genomen van mijn/onze….. Na bijna  ...... weken van hoop en onzekerheid hebben wij toch nog onverwacht afscheid moeten nemen van mijn/onze..... Na een langdurig en moedig gedragen lijden is toch nog onverwacht, zacht en kalm, van ons heengegaan/is overleden mijn/onze.... Aan een veel te kort leven op aarde is, na een kortstondig ziekbed, een einde gekomen.  Aan het einde van een lang en goed leven, is na een waardig gedragen ziekte, overleden mijn/onze...... Ondanks zijn/haar positieve instelling heeft hij/zij de oneerlijke strijd toch moeten opgeven. Ondanks zijn/haar positieve instelling en enorme vechtlust heeft hij/zij deze strijd niet kunnen winnen. Met veel verdriet geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze….. Dankzij zijn/haar doorzettingsvermogen en flair knokte hij/zij zich altijd overal doorheen. Helaas heeft hij/zij de laatste strijd moeten opgeven. Zijn/haar tomeloze energie kon het niet winnen van de verraderlijke ziekte die haar/zijn lichaam van binnen uit ondermijnde. OP ..-..-200. overleed mijn/onze....... Even waardig en dapper als hij/zij zijn/haar ziekte heeft gedragen stierf mijn/onze ..... Jarenlang vocht hij/zij tegen zijn/haar ziekte. Steeds weer kwam hij/zij een crisis te boven. Deze keer niet. Wij verloren mijn/onze…… Tot het laatst vervuld van hoop, maar door zijn lichaam in de steek gelaten, is vredig van ons heengegaan mijn/onze…. Tot ons grote verdriet is, na een zware strijd tegen een ongeneeslijke ziekte, overleden mijn/onze…. Tot de laatste minuut heeft hij/zij geknokt tegen het ziek zijn. Wij zijn intens verdrietig dat is overleden mijn/onze..... Omringd door zijn dierbaren is na een moedige strijd, vredig heengegaan mijn/onze…. In de wetenschap dat hem/haar een verder lijden bespaard is gebleven is van ons heengegaan mijn/onze Op 00-00-2... is tot ons verdriet na een kortstondige maar ernstige ziekte rustig overleden mijn/onze..... Aan het einde van zijn/haar …ste levensjaar is, na een zeer actief leven dat gevolgd werd door een lange periode van ziekte, toch nog onverwacht overleden mijn/onze….. Met al zijn/haar strijdlust en wilskracht heeft hij/zij de strijd niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met hem/haar mochten beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van mijn/onze...... Na een jarenlange zeer moedig gestreden strijd en een dappere poging om te proberen toch nog enkele jaren extra van het leven te moge genieten, hebben wij helaas veel te vroeg afscheid moeten nemen van mijn/onze……. Constant vechtend voor het leven is na een moeizame strijd op 00-00-0000 een einde gekomen aan het leven van mijn/onze ...... Bewogen en met gemengde gevoelens van verdriet en opluchting dat verder lijden hem/haar bespaard is gebleven, hebben wij afscheid genomen van mijn/onze....... Vol bewondering voor de wijze waarop hij/zij het onvermijdelijke aanvaardde en daarmee het afscheid voor ons minder moeilijk maakte, geven wij u kennis van het overlijden mijn/onze..... Met grote bewondering en respect voor de kracht en waardigheid waarmee hij/zij met zijn/haar ziekte omging, hebben wij afscheid genomen van mijn/onze..... Verdrietig maar dankbaar dat hem/haar verder lijden bespaard is gebleven, delen wij u mede dat is overleden/van ons is heengegaan mijn/onze ..... Verdrietig, maar dankbaar dat een verder lijden hem bespaard is gebleven, stellen wij u in kennis van het overlijden van mijn/onze ……. Verdrietig, maar ook met diep respect voor de wijze waarop hij/zij zijn/haar ziekte wist te dragen, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze..... Met enorme bewondering en respect voor de manier waarop hij/zij zijn/haar strijd heeft gestreden hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze...... Bewonderenswaardig was zijn/haar levenskracht. Sterk was hij/zij in de strijd tegen de ziekte. In alle rust is van ons heengegaan mijn/onze..... Met veel verdriet, maar vol bewondering en respect voor zijn/haar vechtlust en doorzettingsvermogen, delen wij u mede dat, na een intens en veel bewogen leven met aan het einde veel pijn en strijd, is overleden mijn/onze....... Stil van verdriet en vol bewondering voor de kracht waarmee zij haar ziekte bevocht, is rustig en in onze aanwezigheid onverwacht overleden onze…… Hoewel wij wisten dat hij/zij ziek was, kwam zijn/haar overlijden toch nog onverwacht en veel te vroeg. Wij zijn dan ook geschokt en verdrietig door het overlijden van mijn/onze..... Nadat er aanvankelijk nog hoop was bleek zijn/haar strijdlust en moed niet opgewassen tegen de slopende ziekte die hem heeft getroffen. Met veel verdriet geven wij u kennis van het heengaan/overlijden van mijn/onze..... Met groot verdriet, maar ook met diepe bewondering voor de wijze waarop hij/zij zijn/haar strijd heeft gestreden, geven wij u kennis dat zacht en kalm van ons is heengegaan mijn/onze.... Intens verdrietig en vol bewondering voor de wijze waarop hij/zij met zijn/haar ziekte is omgegaan, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze.... Intens verdrietig, maar met een diep respect voor de geweldige strijd die hij/zij heeft geleverd om bij ons te kunnen blijven, delen wij u mede dat in zijn/haar vertrouwde omgeving is ingeslapen/overleden mijn/onze…. Tot ons groot verdriet is na een fatale ziekte rustig ingeslapen/overleden mijn/onze…… Tot ons groot verdriet is, na jaren van langzaam afnemende gezondheid, heel rustig van ons heengegaan mijn/onze .... In de kracht van zijn/haar leven ging totaal onverwacht van ons heen mijn/onze..... Dankbaar dat zij niet langer heeft moeten lijden, maar intens verdrietig om het verlies geven wij u kennis van het heengaan van mijn/onze..... Bedroefd, maar dankbaar dat hem/haar een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis van het heengaan/overlijden van mijn/onze ...... Bedroefd, maar dankbaar dat hij/zij uit haar lijden is verlost, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze….. Bedroefd maar dankbaar dat wij zo lang zijn/haar liefde, zorgzaamheid en wijsheid mochten ervaren, delen wij u mede dat, gesterkt door het H. Sacrament der zieken, omringd door zijn/haar kinderen is overleden mijn/onze….. Bedroefd omdat wij hem/haar moeten missen, maar dankbaar voor zijn/haar rijke leven dat wij met hem/haar mochten delen, is na een blijmoedig gedragen lijden van ons heengegaan mijn/onze….. Bedroefd, maar opgelucht dat verder lijden hem bespaard is gebleven, is plotseling/onverwacht overleden mijn/onze….. Bedroefd en toch dankbaar dat aan zijn lijden nu een einde is gekomen, delen wij u mede dat na een langdurig ziekbed, dat hij/zij op bewonderenswaardige wijze heeft gedragen, van ons is heengegaan mijn/onze….. Bedroefd, maar met grote bewondering voor zijn optimisme tijdens zijn leven en in het bijzonder tijdens zijn ziekte, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze….. Tot onze droefenis is na een kortstondig en moedig gedragen lijden van ons heengegaan mijn/onze…. Met grote droefheid geven wij u kennis dat, na een kortstondige ziekbed is overleden mijn/onze..... Heden behaagde het de Here, tot onze diepe droefheid, na een langdurige (kortstondige) ziekte, toch nog onverwacht, uit ons midden weg te nemen mijn/onze.... Met grote droefheid geven wij u kennis dat, na een geduldig gedragen lijden, de Here tot Zich heeft genomen mijn/onze..... Diep ontroerd door de moed en de kracht waarmee hij tot het laatst heeft gevochten om bij ons te blijven en intens dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend en gedaan, hebben wij afscheid genomen van mijn/onze…. Strijdbaar tot het laatst is in alle rust, omringd door zijn/haar kinderen, heengegaan onze…..   ·      Teksten bij een overlijden na een euthanasie Op een door hem/haar zelf, uit overtuiging gekozen wijze is, op ..-..-200. overleden mijn/onze.... Na een moegestreden leven heeft hij/zij voor een weloverwogen stap gekozen, zodat hij/zij nu de rust heeft gevonden waar hij/zij zo naar verlangde. Na een zeer moedig gestreden strijd en een dappere poging om te proberen toch nog enkele maanden langer van het leven te mogen genieten, is op een door hem/haar zelf uit overtuiging gekozen wijze overleden mijn/onze....   ·      Teksten bij een overlijden na een ongeval Na een noodlottig ongeval nemen wij afscheid van mijn/onze..... Verslagen geven wij u kennis dat ten gevolgen van een noodlottig ongeval van ons is weggenomen mijn/onze.... Heden nam de Here op Zijn tijd en wijze na een (ernstig) ongeval tot Zich mijn/onze..... Onwezenlijk, oneerlijk, niet te begrijpen. Door een tragisch ongeval zijn wij ..... kwijtgeraakt. Vol ongeloof en met ontzetting delen wij u mede dat na een noodlottig ongeval van ons is heengegaan mijn/onze... Verbijsterd en verdrietig geven wij u kennis dat, na een tragisch ongeval uit ons midden is weggenomen mijn/onze..... Met verslagenheid en onuitsprekelijk verdriet geven wij u kennis dat, tengevolge van een noodlottig ongeval, voor ons veel te vroeg en geheel onverwacht is heengegaan/is overleden mijn/onze ........ Verbijsterd en verdrietig geven wij u kennis dat, na een tragisch ongeval uit ons midden is weggenomen mijn/onze..... Met onbeschrijfelijk verdriet geven wij u kennis dat bij een noodlottig ongeval in  …….. om het leven is gekomen mijn/onze…… Tot ons grote verdriet is, zeer onverwacht, door een noodlottig ongeval om het leven gekomen mijn/onze..... Een noodlottig ongeval heeft een voortijdig einde gemaakt aan het leven van mijn/onze...... Door een verkeersongeval is plotseling uit ons leven weggerukt mijn/onze   ·      Teksten bij een overlijden na zelfdoding Met respect voor de beslissing die hij/zij zelf heeft genomen, geven wij diep geschokt kennis van het overlijden van ..... Het was helaas zijn eigen wens. Vast besloten om niet meer verder te leven is, tot ons verdriet overleden/van ons heengegaan mijn/onze..... Hij verkoos zijn eigen weg te gaan .... In zijn/haar wanhoop koos hij/zij, op een moment van diepe eenzaamheid voor deze weg. Naast verdriet is plaats voor respect. Na een moeilijke periode heeft afscheid van het leven genomen mijn/onze….. Dit was jouw keuze, voor ons onbegrijpelijk. Van ons is heengegaan….. ....... (naam) is er niet meer. Op zoek naar verlossong heeft hij/zij zijn/haar eigen keuze gemaakt.   ·      Religieuze teksten Heden is verheven tot heerlijkheid mijn/onze..... De Here heeft tot Zich genomen mijn/onze...... Op de dag van de opstanding is rustig ingeslapen mijn/onze..... In de Vrede van Christus en gesterkt door het H. Sacrament der zieken overleed mijn/onze.... In de zekerheid van zijn geloof is overleden mijn/onze...... God heeft thuisgehaald mijn/onze..... Heden is in de volle overgave des geloofs ontslapen mijn/onze...... Onverwacht heeft God tot Zich geroepen (genomen) mijn/onze..... De Here heeft uit ons midden tot Zich geroepen (genomen) mijn/onze...... Na een leven vol liefde, goedheid, hartelijkheid heeft de Here plotseling tot Zich genomen mijn/onze..... Verdrietig maar dankbaar dat hem verder lijden bespaard is gebleven, delen wij u mede dat in volle overgave is overgaan naar Gods Rijk mijn/onze.... Voorzien van het H. Sacrament der zieken hebben wij bedroefd afscheid genomen van mijn/onze...... Heden is, na actief en intens te hebben geleefd, in de volle overtuiging van zijn/haar Heer en Heiland ontslapen (overleden mijn/onze..... Met droefheid geven wij u kennis dat door zijn Schepper tot het Eeuwig Leven is geroepen mijn/onze...... Na een bewogen leven, in groot Godsvertrouwen is overledene mijn/onze.... Na een leven, rijk aan zegeningen is door God tot Zich geroepen mijn/onze.... Op zijn tijd, doch voor ons onverwacht, heeft de Here tot Zich geroepen mijn/onze.... Met intens verdriet namen wij kennis dat God, geheel onverwacht, tot Zich heeft genomen mijn/onze... In de rotsvaste overtuiging in een Leven na de dood en in de wetenschap dat zij/hij terugkeert naar haar/zijn Schepper en Verlosser is (onverwacht) overleden mijn/onze...... Na een welbesteed leven, in dienst van God en de medemens, is in gelovig vertrouwen op de Heer, van ons heengegaan mijn/onze.... Heden heeft de HEERE uit ons midden weggenomen, in volle zekerheids des geloofs, mijn/onze...... Heden nam de Heer in Zijn eeuwige Heerlijkheid tot Zich mijn/onze.... Voor ons onverwacht, maar op Zijn tijd, heeft de Here tot Zich genomen mijn/onze.... De Heer heeft verlost en thuisgehaald Zijn kind, mijn/onze..... Heden behaagde het de Heere plotseling uit ons midden weg te nemen mijn/onze... In Gods heerlijkheid opgenomen en wachtend op de nieuwe morgen is van ons heengegaan mijn/onze.... Op ..-..-.... is afgereisd naar het Eeuwige Oosten mijn/onze..... Heden is opgenomen in een Hoger Leven mijn/onze.... Onverwacht is van ons heengegaan naar zijn Vader mijn/onze.... In zijn ondoorgrondelijke wijsheid behaagde het de Heere uit ons midden weg te nemen mijn/onze In gelovig vertouwen, dat hij/zij nu thuis is bij zijn en onze God, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze..... Bedroefd om zijn heengaan, maar met een dankbare herinnering aan de liefde die hij/zij ons heeft gegeven, delen wij u mede dat in het volle vertrouwen op zijn Heer en Heiland van ons is heengegaan mijn/onze...... Heden is verheven tot heerlijkheid mijn/onze ……… Na een intens, krachtig en bewogen leven heeft God tot Zich genomen mijn/onze …… Nu hij/zij haar lijdensweg van de laatste tijd op aarden heeft mogen beëindigen is hij/zij opgenomen in de heerlijkheid des Heeren. Op 00-00-200. is overleden mijn/onze …… In Gods ontferming is opgenomen mijn/onze …. Met volledige overgave en vertrouwen in God is overleden mijn/onze….. Bedroefd, maar oprecht dankbaar voor wat hij/zij tijdens zijn/haar leven voor ons heeft betekend, delen wij u mede dat mijn man/vrouw, onze vader/moeder en opa/oma op ..jarige leeftijd van ons is heengegaan en zijn rust heeft gevonden bij zijn Lieve Heer. In Gods ontferming is opgenomen mijn /onze…… Intens verdrietig en diep geschokt zijn wij dat de HEERE plotseling uit ons midden heeft weggenomen mijn/onze…. In volle overgave aan God, de Almachtige, is in Christus, Gods Zoon, ontslapen mijn/onze….. Na een arbeidzaam leven, heeft de hemelse Vader tot Zich genomen mijn/onze…. De “Grote Baas” heeft hem geroepen. Vandaag is naar zijn Vader gegaan mijn/onze….. …………… is vredig ingeslapen, gesterkt door het H. Sacrament der zieken, in de leeftijd van .. jaar. Bedroefd, maar dankbaar dat een groter lijden hem bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat, gesterkt door het H. Sacrament der zieken, is overleden mijn/onze…… Dankbaar wat hij/zij in zijn/haar lange leven voor ons en zovele anderen betekend heeft, delen wij u mede dat God tot Zich genomen heeft mijn/onze……. Een vergevingsgezind, diep gelovig en trouw mens is van ons heengegaan. Actief als hij was en tot het laatste moment aanwezig is ..... (naam) gesterkt door zijn geloof aan zijn laatste reis begonnen. Na een periode van steeds toenemende belemmeringen van lichaam en geest is, in het geloof in Gods erbarmen, van ons heengegaan mijn/onze...... Na een blijmoedig en dapper leven, vol liefde en warmte voor anderen, is in geloof en vertrouwen van ons heengegaan mijn/onze.....   ·      Heilig Sacrament der Zieken Bedroefd delen wij u mede dat, voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken, van ons is heengegaan mijn/onze........ Bedroefd om zijn/haar heengaan, maar dankbaar voor al het goede dat wij van hem/haar mochten ontvangen, geven wij u kennis dat, na te zijn voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken en in volle overgave aan de Heer, vredig van ons is heengegaan mijn/onze..... Na een kortstondig ziekbed en na het H. Sacrament der Zieken te hebben mogen ontvangen is overleden mijn/onze..... Bedroefd, maar dankbaar dat wij zolang  zijn/haar liefde, zorgzaamheid en wijsheid mochten ervaren, delen wij u mede dat, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, omringd door zijn/haar kinderen is overleden mijn/onze... Geveld door een zeer ernstige ziekte is, gesterkt door her H. Sacrament der Zieken, (rustig) overleden mijn/onze..... Tot onze grote droefheid is, gesterkt door het H. Sacrament der Stervenden, rustig overleden mijn/onze.......   ·      Aankondiging van overlijden door de overledene zelf Dankbaar voor de, dikwijls gedurende vele jaren ondervonden vriendschap en sympathie, neem ik, nu ik aan het eind van mijn leven ben gekomen, bij deze afscheid van verwanten, vrienden en bekenden. Moge het u goed gaan. Het is een groot voorrecht dankbaar op je leven te mogen terugzien en bewust afscheid te hebben kunnen nemen van dierbaren en vrienden. Nu de tijd gekomen is, wil ik familie en vrienden van harte bedanken voor hetgeen zij voor mij hebben betekend. Het leven was boeien door de vele snelle ontwikkelingen in de wetenschap, techniek en maatschappij – vaak verbazingwekkend, maar dikwijls ook verbijsterend. Het is voorbij. Aan alle lieve vrienden en familieleden een laatste groet. Geniet van het leven, wees goed voor elkaar. Na een zeer bewogen leven heb ik deze wereld verlaten. Wat jullie rest zijn, naar ik hoop, dierbare herinneringen. Het leed is geleden. Als jullie dit lezen is mijn geest reeds onderweg naar het heelal. Treur niet te lang. Ik heb een fantastisch leven gehad en jullie hebben goed voor mij gezorgd. Neem de draad weer op en ga door. Maar sta af en toe even stil en draai je om en geniet van het uitzicht en hetgeen reeds is bereikt. Wees tevreden en vervolg je doel. Na een langdurig, ongeneeslijke ziekte heb ik ………… (naam) na bijna … jaar huwelijk afscheid moeten nemen van mijn man/vrouw, kinderen, aangetrouwde kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. De boom is gevallen. Ik zal jullie missen. Toch dankbaar geef ik jullie kennis van mijn overlijden. Familie, vrienden en bekenden:     Heden ben ik heengegaan. Mijn bestaan was, mede dankzij uw aanwezigheid, een genoegen. Ik ben u daar erkentelijk voor. Het ga u goed.   ·      Zakelijke teksten Op 00-00-0000 is overleden onze medewerker en collega ...... Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van onze zeer gewaardeerde collega en vriend ...... (naam) Wij zijn diep getroffen door het plotseling overlijden van onze collega Wij zijn geschokt door het geheel onverwachte overlijden van onze collega ....... (naam) Met groot verdriet en diepe verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van ..... (naam) Geschokt en diep bedroefd zijn wij door het plotselinge overlijden van .... (naam) Met groot verdriet nemen wij geheel afscheid van onze .... (directeur, collega....) Met grote ontsteltenis hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van onze zeer gewaardeerde collega .... (naam) Na een jarenlange prettige samenwerking is van ons heengegaan ....... (naam) Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden van ..... (naam) Met grote toewijding heeft hij zijn beste krachten aan ons bedrijf gegeven. Het bericht dat onze collega ..... (naam)... is overleden heeft ons diep geraakt. .... (naam) was werkzaam als...... Wij hebben ..... (naam) leren kennen als iemand die zeer betrokken was bij ....... .... (naam) is van het prille begin betrokken geweest bij... Voor ons was ... (naam) een trouwe, zorgzame en prettige collega. Wij zullen haar vriendelijkheid en enthousiasme missen. Zijn/haar optimisme en vrolijkheid waren altijd een bron van energie en kracht. ..... (naam) heeft een grote bijdrage geleverd aan alles wat ook maar enigszins met ons bedrijf te maken had. Gedurende .. jaar heeft ... (naam) een bijzonder actieve en betrokken rol gespeeld in de ontwikkeling van onze onderneming. Met grote vakkundigheid en toewijding heeft hij een grote bijdrage geleverd aan ....... Voor zijn jarenlange inzet als .... (functie) zijn wij hem zeer veel dank verschuldigd. Gedurende 00 jaar heeft hij zijn beste krachten gegeven aan de belangen van onze onderneming. Zijn zakelijk inzicht, dat steeds van grootse wijsheid getuigde, zijn warme sympathie, waarin wij ons mochten verheugen, zullen wij node missen. Wij zullen ons ..... (naam) herinneren als iemand die altijd voor een ander opkwam, toegewijd en enthousiast was. Wij zullen hem erg missen. Zijn innemende persoonlijkheid en zakelijk inzicht zullen ons tot voorbeeld zijn. Zijn grote werkkracht en zakelijk inzicht zullen wij ten zeerste missen. Hij laat een grote leegte achter. Wij verliezen in hem een goed medebestuurslid en een groot vriend. Voor het vele goede werk dat hij gedurende lange tijd in het belang van onze vereniging heeft gedaan zullen wij hem steeds met grote dankbaarheid gedenken. De herinnering aan de prettige samenwerking zal in onze gedachten blijven. In onze herinnering zal hij voortleven als een vriendelijk en beminnelijk mens. Wij verliezen in ...... (naam) een zeer gewaardeerde en enthousiaste collega die zijn werk als ...... met veel plezier en toewijding uitvoerde. .... (naam) was een begripvolle kracht binnen ons bedrijf. 00 jaar lang heeft hij met liefde geholpen in ons bedrijf. Wij verliezen in hem een bekwaam en toegewijd medewerker. Tot aan het einde van zijn leven heeft hij richting gegeven aan het bedrijfsbeleid. Zijn inspirerende leiding zullen wij missen. Hij was een goede collega en vriend, die altijd bereid was iedereen met raad en daad terzijde te staan. Onze belangen waren in uitstekende handen bij hem en wij bedanken hem hiervoor. Zij toewijding, vriendschap en warmte zullen wij voor altijd missen. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn vrouw en kinderen en naaste familieleden. Wij wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke periode. Wij wensen de familie veel sterkte met dit grote verlies. Ons medeleven gaat uit naar.....     Kinderen Jouw geboorte is door stilte omgeven Voorzichtig pak ik je op, mijn handen beven Je ontroert me en als ik naar je kijk Ben ik verdrietig en trots tegelijk Ik kus je wang en streel je gezicht Je mondje blijft stil, je oogjes zijn dicht Ik huil zachtjes, want jij mocht niet leven Ik fluister de naam die ik jou heb gegeven Straks komt het moment dat ik jou af moet staan Met pijn in mijn hart moet ik je laten gaan Maar ondanks het verdriet en de immense pijn Ben ik zo trots jouw moeder (vader, tante..) te zijn. Wat houd ik van je, engeltje van mij Voor altijd en eeuwig en daar nog voorbij.   ***   Vanaf de aarde blijf ik aan je denken Want daar in het land van gedachten en dromen kan ik je mijn liefste wensen schenken Ik stuur ze omhoog langs zonnestralen die met hun warmte mijn liefde vertalen.   ***   Daar waar de zon in de zee brandt daar dansen engelen hand in hand.   ***   De vlinder is voor mij een beestje Wat ik echt het mooiste vind Het doet me denken aan het leven Maar ook aan jou, mijn verloren kind Ik wil je niet vangen, ik wil je strelen Al was het maar voor een enkele keer Want ik weet mijn kleine vlinder Als ik je pak, doe ik je zeer Je bent zo mooi, maar ook zo breekbaar Dit besef ik maar al te goed En ik laat je liever gaan Als het dan toch zo moet   ***   Als de vleugels van een vlinder Als een kerstbal dun als glas Zo breekbaar als bevroren blaadjes Gevallen boven op het gras Zo teer was ook jouw korte leven Er kwam voor jou helaas geen start En zo breekbaar als die blaadjes Zo gebroken is mijn hart Zo sterk als alle liefde op de wereld Straal jij als sterretje op ons neer Misschien wil jij, mijn kleine hummel Over ons waken, keer op keer Jij kon slechts leven in mijn lichaam Putte alles uit mijn kracht Ooit hoop ik er vrede mee te vinden Lieve …, rust maar zacht.   ***   Het was een moeilijke beslissing Maar we hebben je laten gaan Want dit was voor jou geen leven Geen menswaardig bestaan   ***   Weet je wel kleine meid Wat je met me hebt gedaan In die veel te korte tijd Van jouw aards bestaan? Je hebt mij meer mens gemaakt Ik sta nu dieper in het leven Je hebt me in mijn hart geraakt Je hebt me zoveel moois gegeven Sinds het afscheid besef ik pas Dat ondanks de intense pijn Ik dankbaar ben dat jij er was En dat ik jouw mama/papa mocht zijn!   ***   Na regen komt zonneschijn Dat heeft het boek gemeld Maar dat het nooit meer droog zou zijn Dat is mij nooit verteld We staan hier aan het eind Het eind van een begin Het werd ons niet gegund Dit lieve kleine kind   ***   De mooiste bloemen worden het eerst geplukt….   ***   Het regende toen tranen, bij duizenden vielen ze neer De engelen weenden zachtjes, ook dit deed hun zo zeer Dit had niet gemogen, dit was veel te wreed Ze/hij had niet mogen sterven, niet met zoveel leed Daar stond ik aan haar/zijn grafje, op mijn knieën val ik neer Ik schreeuwde door de duisternis, ik riep haar/hem, keer op keer Verblind door al mijn tranen, overmand door mijn verdriet Ik hoorde slechts de stilte, een antwoord kwam er niet. Tot op een dag, de zon scheen op het grafje neer Alsof er engelen zongen, zo helder en zo teer Toen raakte zij/hij mijn hart aan en spraak met lichte smart Huil niet, lieve vader/moeder, ik woon nu in je hart Daar zal ik blijven wonen tot we weer samen zijn Daar ben ik heel gelukkig, daar voel ik ook geen pijn Dus leef, mijn lieve papa/mama, en maak maar weer plezier En weet je kleine meisje/ventje dat woont voor altijd hier. ***   Zo machtig is de schoonheid van een bloem die reikt naar de zon al is het maar voor één dag zo kort zo teer en toch zoveel kracht   ***   Lief klein mensenkind weet dat jouw leven voorgoed verweven is met ons bestaan Weet dat jouw naam geroepen is met liefde. Onuitwisbaar in ons hart gegrift.   ***   Intens verdrietig zijn wij dat voor zijn geboorte is overleden ons zoontje en mijn broertje   ***   Zondag 23 juni 2006 is ons kindje en broertje geboren. Hij heeft de zon niet mogen zien.   ***   Na zes jaar en zes maanden is onze lieve dochter uit onze handen geglipt   ***   Hoewel reeds voorvoeld dat Eva zo uit ons midden kon gaan, is zij, voor ons toch nog onverwacht, nu al deze weg ingeslagen   ***   Machteloos en vol onbegrip delen wij mede dat totaal onverwacht van ons is weggenomen ons dochtertje en mijn zusje ***   Nog voor haar leven bij ons begon, is het geëindigd.   ***   Zes uur heeft hij gevochten, maar de strijd was ongelijk. Te klein en te zwak moest hij zich overgeven aan de stilte van de eeuwigheid.   ***   Vier jaren van ziekte hebben haar zo uitgeput dat uiteindelijk op 23 juni is overleden onze dappere dochter en zusje   ***   Mijn eigen bed blijft leeg vannacht want ik ga uit logeren wel eng hoor, maar ik wil het voor één nachtje wel proberen En als het leuk is, blijf ik weg misschien wel heel veel nachten dan moeten al mijn spulletjes hier thuis maar op mij wachten Dag eigen bed, dag speelgoedkast, dag boeken en dag kleren… Je ziet me wel een keer terug, maar eerst ga ik een poosje uit logeren…   ***   Niets grijpt een mens dieper aan dan begin en eind van het leven. Soms vallen die twee samen.   ***         Alles wat komt dat gaat voorbij Maar in mijn hart en ziel daar troon je Want daar hoor je, want daar woon je Mijn eeuwig licht, mijn ware waakvlam dat ben jij. Ik koester het wezenlijke vuur Tot aan het allerlaatste uur En tot die tijd ben jij de warmte diep in mij.   ***   Vlieg, vlieg kleine meid, vlieg maar naar de eeuwigheid Een zachte wolk en duifjes klein zullen voor jou vriendjes zijn De sterren en de maan zullen voor jou stralen gaan En de zon komt op voor jou, vlieg maar gauw.  

Uitvaartgedichten

Een gevoel na een overlijden is vaak moeilijk in woorden uit te drukken. Uitvaartgedichten kunnen waardevol zijn voor zowel de rouwkaart of om te gebruiken tijdens een afscheidsbijeenkomst. 1 Samen gelachen, samen geleefd. Alweer een paar dagen uit het oog, nu voor altijd een speciale plaats in mijn hart. 2 Je hebt je strijd dapper gestreden, rust nu maar uit. Dag ....... 3 Lieve ...... we bewonderen je kracht die je leven gaf. Moedig was je strijd. We gaan je missen..... 4 Herinner mij niet in sombere dagen, herinner mij in de stralende zon, hoe ik was, toen ik alles nog kon. 5 Een schitterend leven van ....jaren Kwam plotseling tot bedaren. 6 Elke dag was voor jou een feest, en toen was het stil...... 7 Je bent in je strijd tot het uiterste gegaan, niemand kan begrijpen wat jij hebt doorstaan. 8 ....jaar samen samen gelachen samen gehuild maar altijd hand in hand samen verder. 9 Eenvoud is het kenmerk van het ware 10 Zoveel herinneringen samen zoveel dingen die mij aan jou verbindt Ik weet zeker dat ik dat nooit bij een ander vind.   11 Hier klonk van liederen en overmaat Nu is alles met stomheid geslagen Dag, allerliefste......(naam) 12 Er zijn geen woorden voor een zieke, van wie je weet; Zij redt het niet Je streelt haar wang, je ziet haar ogen, je bent bevangen door verdriet. Toch ben je dankbaar voor haar einde, dat na zoveel moedig strijden kwam, omdat het niet alleen haar leven, maar ook haar lijden overnam. 13 Het geluk is van glas; juist als het eindelijk glanst breekt het stuk. 14 Nooit zal ik je vergeten, we hebben elkaar steeds in de ogen gekeken. Jouw lach zit in mijn herinnering gesloten, we hebben vele vreugdevolle items besproken. Je bent niet van mij weggegaan, we ontmoeten elkaar in een volgend bestaan. Onze liefde hebben we aan elkander gegeven, jij en ik hebben veel geleerd van dit leven. Daarom moet afscheid niet treurig zijn, maar het gevoel van warme zonneschijn. Ook voor hen die hier op aarde blijven kan de liefde helen, ik dank het bestaan dat we de liefde hebben mogen delen.                                                                                        RFW 15 Als het leven een vijand wordt, komt de dood als een vriend. 16 Te snel voorbij, de vele dromen. Oneerlijk is het lot, dat nu is gekomen 17 Zij/hij heeft haar/zijn leven geleefd; op haar/zijn manier gedaan Een uniek mens is van ons heengegaan 18 Afscheid nemen doet zo'n pijn, toch vonden we het fijn, om tot het laatste moment bij je te zijn. 19 Waar God van houdt, neemt hij vroeg tot zich. 20 Veel te vroeg heb je ons verlaten, waarom hadden wij nooit iets in de gaten? 21 'n Beetje Sterven doe je niet ineens maar af en toe een beetje en alle beetjes die je stierf, 't is vreemd, maar die vergeet je Het is je dikwijls zelf ontgaan, je zegt: "Ik ben wat moe" Maar op een keer dan ben je, aan je laatste beetje toe. (Toon Hermans) 22 Zo dapper heb je gestreden, en zo moedig heb je het aanvaard Rust zacht lieve .....(naam) we zullen je erg gaan missen 22 Elke dag opnieuw beginnen je weg te vinden om het leven te beminnen 23 Zo bijzonder Zoveel wils- en levenskracht zo moedig, Zo'n ongelijke strijd 24 Een moeder sterft altijd te vroeg al wordt ze nog zo oud. Je bidt dat God haar sparen zal, omdat je van haar houdt. Maar als de jaren knellen gaan, zij ziek wordt, moe en oud. Bid je dat God haar halen zal, omdat je van haar houdt 25 Veilig in Jezus' armen veilig aan Jezus' hart 26 De strijd opgegeven, vaarwel mijn liefste 27 Waar mensen, mensen zijn, die elkaar verstaan. Waar liefde, liefde is, daarheen wil ik gaan. Waar het eeuwig vrede is, waar de zon altijd schijnt Waar de nieuwe wereld is, die niet meer verdwijnt. 28 Waar je ook bent, ik zou het niet weten. Niet in tijd of afstand te meten. Ik heb je bij me, diep in mij, daarom ben je zo dichtbij. 29 Zij die zonlicht brengen in het leven van anderen worden zelf ook aangeraakt, door warmte en licht.     30 Leven is eeuwig en liefde onsterfelijk en de dood is slechts een horizon en een horizon is niets dan een grens aan ons gezichtsvermogen   31 Als verstand en gevoel in harmonie samen gaan zal de symphonie nooit vals klinken 32 En dan kun je alleen maar stil zijn, waar haal ik nu mijn woorden vandaan? 33 Mamma, ....wij zijn nog zo klein waarom nu, het was zo fijn. Je aai, je grapjes, je lieve lach we missen het iedere dag. Voor altijd zit je in ons hart op een plaatsje, heel apart. 34 .....en toch steeds weer zullen we je tegen komen. Zeg nooit: "Het is voorbij" Slechts je lichaam werd ons ontnomen niet wat je was en ook niet wat je zei..... 35 Drievoudig is de gang des tijds Dralend komt de toekomst nader Pijlsnel is vervlogen het heden Eeuwig stil staat het verleden 36 Bij het denken aan de liefde heb ik de liefde lief. En het is de liefde tot u Geliefde die mij tot die liefde hief. 37 Fijne herinneringen geven ons kracht, Jouw liefde voelen wij altijd om ons heen. 38 Als leven lijden wordt, is sterven een verlossing 39 Uit de nacht rijst morgenrood, het leven uit de dood. 40 Midden uit het volle leven vanuit een druk bestaan is plotseling van ons heengegaan.....(naam)   41 Verrijzen is ons geloof, weerzien onze hoop, gedenken onze liefde. Onder Gods handen leef ik mijn leven, In Gods handen geef ik mijn leven terug... Jullie, die mij zo liefgehad hebben, let niet op het leven wat ik afgesloten heb, maar op het leven dat ik begin. (Sint Augustinus) 42 Waarom al dat vechten Waarom al die pijn Je wilde hier niet weg je wilde bij ons zijn De strijd was oneerlijk en geheel niet terecht Je wilde graag verder maar verloor dit gevecht. 43 Hij/Zij was er altijd voor iedereen, maar nog zoveel te doen, zoveel te geven, hij/zij was nog niet klaar met dit leven. 44 Veel fijne herinneringen, Verzachten onze smart Voorgoed uit ons midden, Voor altijd in ons hart   45 Er was altijd: Zoveel liefde Zoveel gezelligheid Zoveel gelach Alles wat we nu nog hebben is zoveel........stilte Dag lieve.......(naam) 46 Het laatste beetje is nu op, veel had ik te verduren. Het kaarsje is nu opgebrand, gedoofd zijn alle vuren. 47 Als de draad wordt door geknipt, voel je pas de diepte van verbonden zijn. Als de draad wordt door geknipt, voel je pas de pijn van gewond en alleen te zijn. 48 Aan het roer dien avond stond het hart, en scheepte maan en bossen bij zich in en zeilend over spiegeling, van al wat hij/zij geleden had voer het met wind en schemering, om boeg en tuig voorbij de laatste stad. 49 Een echte vriend(in) is van ons heen gegaan die wetenschap is moeilijk te bevatten wie zoals zij/hij in het leven heeft gestaan was tot een zegen die niet is in te schatten.   50 Je vader blijft je vader zo eigen en vertrouwd Je wilt hem niet graag missen omdat je van hem houdt Maar eens dan komt de dag dat je hem moet laten gaan Je verstand zegt dat het goed is, maar in je ogen blinkt een traan   51 Waarom al dat vechten, waarom al die pijn? Je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn. De strijd was oneerlijk en helemaal niet terecht Je wilde graag nog verder maar verloor dit gevecht. (Ria Schut) 52 Elk leven heeft zin, als men in vrede sterft. 53 Het verlies was er al voor het einde de rouw voordat het afscheid kwam toen die onzekere verwarring, bezit van je gedachten nam Vaak zullen we je nog tegen komen met wat je was en wat je zei. Je bent wel van ons weggenomen maar een stuk van jouw, blijft altijd heel dichtbij. Voor alles is een juiste tijd. 54 Nooit vragend, nooit klagend Je lasten in stilte dragend Je handen hebben voor ons gewerkt Je hart heeft voor ons geklopt Je ogen hebben ons tot het laatste moment opgezocht 55 Langzaam zie ik hen gaan die ik nog bij mij had de bocht om van het pad wat gouddoorschenen stof dan wordt het hof nog stiller dan voorheen De liefsten, een voor een 56 Het hart van de mens, de bodem van de zee beiden onpeilbaar 57 Wie bemind werd en beminde laat meer dan een leegte achter Hij is onvergetelijk, onherroepelijk Zijn naam wordt genoemd, zijn gezicht wordt niet gewist. 58 Uit de nacht rijst morgenrood het leven uit de dood 59 Midden uit het volle leven, vanuit een druk bestaan, is plotseling van ons heen gegaan,... 60 Als het leven, lijden wordt is sterven een verlossing   61 De zonnegloed van de liefde Leidt de mens tot volmaaktheid   62 Mijn tranen vallen op je koude handen, wanneer ik naar je kijk. Telkens denk ik aan die handen, nooit meer onder handbereik.... (Ria Schut) 63 In de schemer van zijn strijd, heeft hij altijd gebeden tot Maria Zijn onafscheidelijke beeldje van rust en kracht. 64 Jouw verlies was er al voor het einde de rouw, voordat je afscheid nam. toen die zekere verwarring bezit van jouw gedachten nam, Wij voelen met jouw mee, jouw stil verdriet Nu rouwen wij, maar treuren niet. 65 Het eindsignaal heeft geklonken we staan allemaal buiten spel geen extra tijd geen score de wedstrijd is afgelopen 66 Als je ouder wordt en niet meer weet wie je bent als je mensen ziet maar ze niet echt meer herkent, als je toch blijft strijden om bij ons te leven dan hopen wij dat je nu de rust is gegeven. 67 Ware moed is niet geen angst te hebben, maar de angst overwinnen. 68 Altijd voor een ander toegewijd Soms ook een tikkeltje eigengereid Sneller dan het leven dat zij heeft geleid Werd zij ingehaald door de tijd 69 Het liefste wat ik heb bezeten ruim .....jaar de spil van mijn bestaan Vraag me niet dat te vergeten en gewoon weer door te gaan 70 Nu moet ik verder zonder jouw Je stem zal ik nooit meer horen Nooit meer jouw armen om mij heen Ik voel mij hopeloos alleen De mooiste herinnering zal zijn mijn hele leven met jouw, dat was fijn.   71 Ik heb een mooi leven gehad, Ik heb er vrede mee..... 72 Wij hebben veel van je geleerd, je leerde ons alleen niet, wat het is om je te moeten missen 73 Er is zoveel te vragen, er is zoveel verdriet. Het leed der wereld dragen, kan ik als mens toch niet? 74 Niemand die weten kan, hoeveel ik van je hou. Niemand die me troosten kan, in mijn verdriet om jouw. Niemand die begrijpen zal, hoe vreselijk ik je mis. Niemand die beseffen zal, hoe erg mijn pijn wel is....... 75 Mensen gaan dood dat hoort bij het leven Dat weet klein en groot Het gebeurt.....heel even Maar wat moeten wij zeggen? Onze moeder/vader is dood. En dat herinnert men zich het hele leven. 76 Een markant persoon is niet meer Een nestor viel weg, Een reus is geveld, zijn schaduw blijft..... 77 Altijd samen, nooit alleen. 78 Zorgzaam en vriendelijk niet op eigen gewin bedacht Een mens dichtbij ons Een mens om van te blijven houden. 79 Met een lach en een traan, heeft hij/zij het leven verlaten De rijke herinnering aan zijn/haar bijzondere humor, kracht en uitstraling dragen wij met ons mee 80 Weggaan...... weggaan maakt niet veel geluid Niet meer dan herfstbladeren die opstuiven in de wind. De boom blijft verweesd achter nu zijn/haar stem op het tuinpad ligt en geluiden dempt haast onhoorbaar. Je voetstappen die zich verwijderen alleen wie achter blijft weet hoe afscheid klinkt 81 Vroeger als klein kind deed ik vaak alsof ik sliep en zei mijn moeder: maar achter dat gezicht lacht ze Nu slaap ik, maar voor altijd en ben blij, ik lach echt want er is een einde aan de gevecht 82 Donkere dagen, vol met vragen verlangend naar jou onbereikbaar vol kilte en kou wil ik je laten weten, dat ik van je hou 83 Onzegbaar stil en woordeloos lag het einde in zijn ogen De laatste draad was dun en broos hij heeft zijn hoofd gebogen 84 Mensen komen en mensen gaan, als de golven van de zee..... 85 Gun het mij, ik rust even uit. Ik ga jullie voor, waar dat ook is.   86 Lieve ....... Zwijgzaam, stil en zonder vragen Heb je je ziekte gedragen Je vocht met al je levenskracht voor elke nieuwe dag en nacht Zo ben je langzaam moegestreden van mij weggegleden En na een dappere maar ongelijke strijd uit je lijden bevrijd Rust zacht lieve....... 87 Je weet best, al stierf je nu, op dit ogenblik, hier alleen aan je tafel, dat je dan nog een enorme bofkont bent geweest, zoveel karrevrachten vol geluk. tegen maar een handje vol ellende. 88 Sociaal mens: warm betrokken en vol humor. Inspiratiebron: oorspronkelijk en tegendraads Samenbinder: trouw aan anderen en zichzelf Aanjager: gedreven en voor niets en niemand bang 89 Je was een man van weinig woorden Herkenbaar voor de gene die bij je hoorde Een man, een vader, een opa op wie je kon bouwen en wiens woord je kon vertrouwen Zo bescheiden als je hebt geleefd zo bescheiden ben je gestorven   90 Stil valt een donkerrood blad onzichtbaar gaat land over in water Hoe geurt de grijze nevel   91 En als de loopbaan is gelopen, en het doel is bereikt. Dan gaat de hemel voor hem/haar open, hij/zij is voor eeuwig thuis gebracht. 92 Over de golven van de zee, draagt de wind mijn lichaam mee. Moe maar blij, want het is eindelijk voorbij 93 O, wat zal het zijn, Volmaakt en rein Voor eeuwig met de Heer te zijn. Als ook mijn lied, Hem hulde biedt, neen, zulk een sterven vrees ik niet (Joh. de Heer, lied 802) 94 Ga nooit weg zonder te groeten, ga nooit weg zonder een zoen. Want wie het noodlot zal ontmoeten, zal het morgen niet meer doen. (Dolf Brouwers) 95 Maar vroeg of laat verschijnt het land dat elk verstand te boven gaat waar ik, in vreugde opnieuw ontmoet, wie ik voorgoed was kwijtgeraakt (Ton Fokke-Lambriex)   96 Vrije vogel, je gebroken vleugel werd te zwaar.... 97 Dank je voor de hand die je toestak, dank je voor de zorg die je bood, dank je voor de woorden die je sprak, dank je voor de glimlach die altijd te zien was, dank je voor alles wat je gaf, het was groots! 98 Als een klein vogeltje zo teer, vloog zij langzaam neer, moegestreden maar toch niet alleen, ging je zacht van ons heen. 99 Je was de tijd kwijt, en vele dingen En dan ineens die glimlach dat gebaar, een herinnering aan vroeger Het hoorde zo bij jou en jij hoorde zo bij ons..... 100 Je was, je bent en je was weer Maar je blijft er altijd, keer op keer. Wij zullen je nooit vergeten zo dynamisch en het er zijn dat zullen wij altijd weten Dank je dat je er was en bent.   101 't Verlies was er al voor het einde de rouw al eer het afscheid kwam toen die ellendige verwarring bezit van je gedachten nam Wij voelden mee,  je stil verdriet Nu rouwen wij, doch treuren niet 102 Als...... Als ik de dingen niet meer weet, Als ik de dingen niet meer ken, en al wat ik weet meteen vergeet, zodat ik onherkenbaar ben, herinner mij dan, stralend in de zon, vol levenskracht toen ik alles nog kon. 103 God keek in zijn tuin en zag een leeg plekje Hij keek naar beneden en zag een lachend gezicht Hij sloeg zijn armen om hem/haar heen en zei: "Kom maar met me mee." 104 Als onze liefde voor jou  je had kunnen redden, dan was je er nu zeker nog geweest 105 Hij had nog zoveel plannen Hij wou nog zoveel doen. Het is voorbij. Het kan niet meer. 't Is niet meer dan, maar toen. 106 Moet het zo Ja, het is maar even Geboren en sterven en daar tussen leven 107 Je gaf ons je liefde, bezorgdheid en trouw. Wij hebben genoten van de jaren met jou Wij weten dat het jouw goed heeft gedaan maar wij zullen je missen bij het verder gaan. 108 Bij elk afscheid, wordt een herinnering geboren..... 109 Als een ster sta je nu aan de hemel, stralend kijk je op ons neer. Zo zal je in mijn herinnering blijven, telkens als ik naar boven kijk. Keer op keer 110 ...als ik er niet meer ben wordt ik herinnering daarmee voort te gaan is goed......   111 We lieten jou los, maar pakten je hand en droegen jou tot het einde..... 112 Een droom die geen bedrog is..... 113 Vaarwel, mijn wandelstaf! En, gordel, wees ontbonden! En,voeten, weest ontschoeid. (Geert Gossaert) 114 Niet de tijd gaat voorbij, maar jij en ik. Buiten onze gedachten is geen tijd. (Rutger Kopland) 115 Als het lichaam niet meer wil, en het leven wordt een lijden, kan men dankbaar zijn, Als God het komt bevrijden... 116 Leven is eeuwig en liefde onsterfelijk, en de dood is slechts een horizon. En een horizon is niets anders, dan een grens aan ons gezichtsvermogen. 117 't Scheepke onder Jezus' hoede, Met zijn kruisvlag hoog in top. Neemt als arke der verlossing, Zielen, die in nood zijn, op. En sta de zee dan hol en hoog En zweep' de storm ons voort, Wij hebben 's Vaders Zoon aan boord En 't veilig strand voor 't oog! 118 Als je echt van iemand houdt, iemand alles toevertrouwd iemand hebt waarom je geeft een die naast en in je leeft. Dan pas voel je pas watleven is, en dat liefde geven is..... 119 Dromen, mijn dromen, Breng mij niet samen met die gene, waarvan ik houd. Als ik wakker wordt, zal ik zo eenzaam zijn..... 120 Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij. In alle eeuwigheid ben jij... (Toon Hermans) 121 Langzaam ben je van ons weg gegleden elke dag een beetje meer Telkens werd je iets ontnomen dat deed jouw en ons zeer. Het is een gemis, een stille pijn, Dat je nooit meer bij ons zult zijn. 122 De wind wordt nu wel heel erg kil..... 123 Ik zou zo graag, heel even willen kijken, en zien hoe het in de hemel is, want er staat geschreven, er is geen rouw of droevenis. Een ieder die in God gelooft, mag daar heerlijk, eeuwig leven 124 Strooi mijn as voor alle winden Dat wat mijn lichaam was de weg kan vinden Naar alles wat het zo beminde Naar mijn liefste en mijn kinderen. Naar wolken, strand en zee En zich daarmee verbinden 125 Gezond mens, kent gij de grens tussen leven en dood weet gij hoe groot maar ook hoe klein een grensvlak kan zijn tussen lichaam en geest? Als het uw tijd is geweest en U zich niet meer opricht ziet ge in het eeuwige licht het einde van het levenslot: Overgave aan God (E.K.) 126 Mammie zijn is alles geven zorgen en lijden, liefde en leven. Mammie zijn is alles derven, alles,.......en tevreden sterven 127 Niemand die het weten kan hoeveel ik van je hou. Niemand die mij troosten kan In mijn verdriet om jouw Niemand die begrijpen zal Hoe vreselijk ik je mis Niemand die beseffen zal Hoe erg die pijn wel is. 128 Je bent er niet meer en toch zal ik je begroeten Ja elke dag weer vele malen ontmoeten Je handen, je lippen, je lach Je bent bij me, iedere dag. (Maarten van Rood) 129 Twee zielen gloende aen een gesmeed of vast geschakelt en verbonden in lief en leed (J. van den Vondel) 130 Onze wegen scheiden zich nu even en al is het veel te vlug Straks, aan het einde van onze bestemming zien we elkaar zeker terug   131 Ik ben een blad, dat tussen al die andere is gevallen op het pad. Eerst nog groen dan goud dan bruin dan slechts een fijn geaderd silouet dan geur in voorjaars-aarde ingebed 132 Ons leven is een eiland in de Grote Oceaan van genade en barmhartigheid Eenmaal wordt het eiland overspoeld..... 133 De oostenwind die knakt mij niet de westenwind verstrooit mij niet en alle winden her en der waaien mijn stengel niet omver 134 Wanhoop en woede, angst en verdriet al deze gevoelens spaarden ons niet Maar ook liefde en zorgzaamheid hielpen ons gedurende zo'n lange tijd het laaste stuk moest je alleen verder gaan Lieve .......bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan 135 Het leed, de pijn het duister ontstegen Opgegaan tot het Grote Eeuwige Licht 136 Als ik eens mijn ogen sluit, en het leven vliegt eruit En men vraagt: Was het goed of matig? Was het vlot of statig Blijf bij die vraag niet langer stil staan Vergeef me, ik heb mijn best gedaan. 137 Als een mens sterft, is hij/zij als een regen druppel die in de oceaan valt. Zijn/haar korte individuele bestaan houdt op, en wordt weer een met de grote oceaan van het zijn..... 138 Regenboog Een kleurenspel van de natuur. Een onzekere hemel. Zon en regen, werelds stuur. Vloeiend zichtbaar voor het oog. Als een schouwspel. Onbereikbaar hoog. Kleuren die vervagen. Enkele minuten. Lachend door de hemel gedragen. 139 Verlangen Het verlangen groeit in mij. Ik kan niet wachten. Het is nog niet voorbij. Steeds opnieuw keer op keer. Waarom doet het zo zeer. Het verlangen groeit in mij. Gedachten, gevoelens. Vogelvrij. 140 Moed Als je iets bent verloren, iets waar je zo voor gevochten hebt. Gevochten met heel je leven. Verloren, niemand die je het terug kan geven. Je had hoop en verwachte veel. Moest het nu zo gaan? Je laat een stille traan, één die eeuwig zal duren. Een traan die je in de verkeerde richting kan sturen. Maar blijf het proberen. Houd je hoofd geheven. Dan zal het zicht anders zijn. Al is het voor even.   141 Afscheid nemen, dat wil je niet. Het doet pijn, geeft veel verdriet. Afscheid nemen was deze keer: "het is goed (naam), vecht maar niet meer". 142 Waarom jij, kom ik nooit te weten Ik wilde nog zo graag voor je zorgen. Intens verdrietig, nooit meer te kunnen zeggen: "Trusten lieverd, tot morgen". 143 Niemand kent het gewicht van de last, waaronder een ander gebukt gaat. 144 't Hijgend hert, de jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar 't genot van de frisse waterstromen. 145 Iedere dag werd de wereld kleiner de mogelijkheden minder de levenswil bleef het leven niet. 146 van niemand spreekt zij kwaad de liefde is haar kameraad haar mooiste woord haar laatste daad. 147 "Wat uiteindelijk rust zal brengen is het aanvaarden van datgene wat niet uitgelegd kan worden." 148 Is het je nooit opgevallen dat in de natuur alles zijn weg zoekt naar Het Licht ? 149 Moederdag bracht ons verdriet, maar gelukkig weet moeder het niet. 150 Je lieve lach, je enthousiasme Je vrolijkheid en het plezier dagen, nachten, vele tijden waren we samen, bij elkaar samen werken, feesten, lachen voor iedereen en altijd stond jij klaar.   151 Vroeger zei je: "Ik leef zo graag", maar je was moe, zo moe vandaag, op .........dag ging je eindelijk rusten. "Dag lieve ma, bedankt en welterusten." 152 Geluk is een zeldzame vogel, die wegvliegt wanneer we hem het hardst nodig hebben. Maar misschien zit hij morgen weer op de vensterbank. 153 Je wachtte op een wonder, helaas het is nooit gekomen. 154 Als de dag van gisteren de pijn van het verlies met begrijpen nog niet verder wat blijft is je aanwezigheid in onze harten   155 Het maken van een wei vereist wat klaver en een bij, een klavertje, een bij, en dromerij, genoeg is enkel dromerij bij weinig bij. 156 Sterk en vrolijk wil ik leven Sprankelend als een kind zo blij Want als ik later dood ben Is alle tijd voorbij. 157 Als een druppel kon zeggen hoeveel ik je mis, dan regende het elke dag. 158 Als wij de doodsvallei betreen, laat ons elk' aardse vriend alleen, Maar Hij, de beste vriend in nood, verzelt ons over graf en dood. "Mijn oog zal op U zijn" 159 Hoe onmenselijk was de onzekerheid. Hoe dramatisch is de zekerheid. Wij kenden (naam) allemaal. Wij delen het verdriet met (naam), wij wensen jullie heel veel sterkte en put kracht uit de herinnering. 160 En waar in 't landlijk huis de lieven wonen Daar klopt het hart dat in zijn donkere slag De liefde bindt van zonnen en aeonen Aan die van vrouwenoog en kinderlach. (In sterrennachten zal ik naar je blijven zoeken.)   161 Langs het pad des levens branden vele lichtjes sommige groot, sommige klein enige fel, andere fijn altijd heeft zo'n vlammetje zijn eigen tijds plannetje Voor ons is hier (naam) zijn licht een beetje gedoofd maar zowel wij als (naam) hebben altijd geloofd dat er aan de andere kant van de levenslijn toch ook nog vele branduurtjes zijn. 162 Het verdriet verdwijnt, de liefde leeft voort. 163 Nu mijn levenseinde nadert En ik zie wat ik heb volbracht Denk ik, was het wel voldoende Had men dit van mij verwacht Maar het komt er nu niet meer op aan ik heb oprecht mijn best gedaan. 164 The Lord's my Shepherd..... 165 De avond daalt; er valt een vage schemer. Ik zoek den vrede, dien de dag mij nam..... 166 Gij voeldt de vogels in de bomen. Gij kleedt de bloemen op het veld, O Heer, Gij zijt mijn onderkomen en al mijn dagen zijn geteld. 167 Maar er was een andere rust: die men in zichzelf kon vinden. Zij heette, Laat jezelf vallen! Verzet je niet! Sterf graag! Leef graag! 168 Jij schonk ons vreugde, nooit verdriet. Nu rest ons slechts een traan, omdat jij zo plotseling bij ons bent weggegaan. Bedankt voor al je liefde, je zorgen en je trouw. Wij blijven in gedachten voor eeuwig steeds bij jou. 169 de dag valt omhoog uit de nacht alles wordt zichtbaar ik zie het einde van mijn weg mijn afgrond ben bang voor mijn nacht die ik al in mij draag en dan zie ik mij vallen. 170 Waarom ? Vandaag heb ik je begraven Dat doet zo'n vreselijke pijn Ik had je nog zoveel te vragen Ik wil nog zo graag bij je zijn Zo leeg en doelloos is nu mijn leven Ik had je nog zo veel te geven.     171 Bemin uw naaste met de volle maat, uw allernaaste zonder eigenbaat. Let op het blinken van uw vluchtende uren; heb lief, heb lief, want morgen is 't te laat. 172 Van de vele foto's die je hebt gemaakt zullen we die ene nooit vergeten. Dat is je eigen beeld in de spiegel van het leven. 173 Wat is tijd Zijn het minuten Zijn het uren Zijn het dagen Zijn het nachten Tijd en wijle Of wijlen bij de tijd Leven in de tijd Of tijdelijk leven Leven en geven Geven en nemen Lieven, leven geven en nemen Bij tijd en wijle. 174 Zoals het leven is gegeven Zo is het ook geschied Alleen toen het terug werd genomen toen wist jij het niet 'je sliep' Dus slaap gewoon maar verder Daar in dat Hemels bed Daarboven bij de Herder Het stond al klaar gezet. 175 Eens lang geleden ver weg was een jongen die durfde dromen..... 176 God keek rond in zijn tuin en zag een lege plaats. Toen keek hij neer op onze aarde en zag jouw moe gelaat. Hij deed zijn armen om je heen en nam je mee om uit te rusten. Gods tuin moet wel prachtig zijn; hij neemt alleen de beste. 177 een bijzondere vrouw was zij, trots op haar zijn wij. Alles heeft zij aan ons gegeven, liefde tot het einde van haar leven. Je bidt dat God haar sparen zou, omdat je van haar houdt. Helaas de strijd om het leven heeft zij niet gewonnen, maar wel de liefde waar het om  is begonnen. Bedankt mam, voor wie je was. 178 Geen grens kan scheiden, wat in de geest vereend behoedt: de lichtende, en in liefde stralende eeuwige zielsverbondenheid . Zo ben ik in jouw gedachtenis, en jij in de mijne. 179 het leven van alledag gaat voort Zoals het ook behoort Geluk, verdriet, wie kent het niet Dat is het dagelijks lied. 180 Er is een tijd om te lachen en een tijd om te huilen een tijd om te leven en een tijd om te sterven.   181 dromen die bedriegen mijn lief, hoe ga ik stuk? ik hoop zoals ik geleefd heb pratend, genietend, lekker druk mijn lief, hoe zal ik sterven? mijn lief, hoe ga ik stuk? ik hoop zoals ik geleefd heb dan ga ik per ongeluk. 182 Als een vogel, stil en plots wiekt hij van hier, 't was goed, genoeg geweest ook, zijn vrijheid tegemoet. 183 Heer, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, Gij volgt mij waar ik zit of sta. wat mij ten diepste houdt bewogen, 't ligt alles open voor uw ogen. Gij zijt mij overal nabij, uw ogen waken over mij van toen ik vormloos ben ontstaan. gij wist hoe het zou verder gaan. ja, in uw boek stond reeds te lezen, wat eens mijn levensweg zou wezen.   184 alle goede herinneringen blijven, ... maar er komen geen nieuwe meer bij. 185 De klus is geklaard 186 Je kunt niet meer verzorgen, dan je al hebt gedaan; je moet, die jou zo dierbaar is naar elders laten gaan. Dat zelf uit handen geven, doet meer dan zomaar pijn; het zal voor wie dat doormaakt, haast niet te dragen zijn. 187 Je was een man van weinig woorden, maar voor je warmte was de strengste winter niet streng genoeg. 188 Jullie hebben mij geholpen in deze moeilijke tijd en ik kan jullie niet meer bijstaan, maar ik blijf jullie helpen. 189 Je eenzaam voelen in 't leven Dat best nog wat te bieden had. Alles had hij willen geven. Aan ieder die hij aanbad. De strijd die u moest leveren is verloren Op de leeftijd van bijna tachtig jaar Rust zacht lieve pa/ma... dicht bij elkaar. 190 Hoe is het mogelijk Heer, iedereen weet dat hij sterfelijk is en toch gedraagt iedereen zich alsof hij eeuwig zal leven.   191 Ik wilde ik kon u iets geven Tot troost, diep in dit leven. Maar ik heb woorden alleen, Namen en dingen geen. 192 Heer, herinner U de namen van hen, die gestorven zijn, en vergeet niet, dat zij kwamen langs de straten van de pijn, langs de wegen van het lijden, door het woud der eenzaamheid, naar het dag en nacht verbeide Vaderhuis, hun toebereid. 193 Je handen hebben voor ons gewerkt Je hart heeft voor ons geklopt Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht Je liefde voor ons stond bovenaan Wij moeten aanvaarden om zonder jou                                             verder te gaan 194 Zonder iets te vragen wist jij ons op jouw 'vleugels' te dragen Blij want we hebben jou gekend. Bedroefd, nu je er niet meer bent. 195 O vergeet niet dat steeds Hij heel uw leven leidt. Want Zijn liefde komt altijd winnend uit de strijd. 196 Als twee werelden elkaar ontmoeten Sta je daar vragend tussenin Hoe zou je nu toch verder moeten Heeft het leven nog wel zin Maar komt de tijd der jaren En leven neemt een vlucht Het is niet te verklaren Je vindt elkaar weer terug. 197 Hand in hand zijn wij gegaan tot aan de drempel Moegestreden, door onze liefde omringd, ben je van ons heengegaan. 198 Als ik de vogels niet meer zie en hoor en de bloemen niet meer ruik en zie Als er geen kinderstemmen meer klinken dan houdt het leven op Dan is de wereld voorbijgegaan. 200 Denk aan mij met een glimlach, want zo wil ik in jullie gedachten zijn. Maar als mijn heengaan alleen tranen wekt denk dan niet aan mij, want zo wil ik niet in jullie herinnering leven.   201 Dag lieve knul/meid, je was zo klein toch mocht je niet bij ons zijn. Je hebt ons zelfs niet eens gekend, wat hadden wij je graag verwend.... 202 Waarom daarom hebben wij die handen en die armen om als het koud wordt rond het hart elkaar te verwarmen. 203 Eindeloos genieten. Zo zou het altijd moeten zijn. Licht en vredig alsof alles ineens voor altijd en nooit weer is. Geen lengte van dagen, geen gevoel van weg te moeten en te huilen. gaat meer iets voorbij. 204 In het gevecht was er geen enkele kans de krokodil in mij had niets te geven mijn paard ontsprong nog net de dans zal hij in eeuwigheid voortleven ? 205 Ik vind je zo lief. Glanzend rood omrande ogen turen in een dood, vragen om mededogen. In vind je zo lief als je triest kunt zijn, blij en melancholiek mag zijn. Ik vind je zo lief zoals alleen jij kunt zijn. 206 Zoete aarde en noorderlicht vaarwel; sinds Luthien Tinuviel hier lag en lenig liep hier rond onder de Maan, onder de Zon, schoner dan mensentong beweert - gezegend zijt gij immermeer. 207 Wat een lullig einde. Je had een heel goed hart, maar je bent in zoveel mensen teleurgesteld. Heel veel hebben je pijn gedaan. Ik heb gevochten voor je en had je terug, maar niet voor lang helaas. We houden van je. Dag Lief. 208 Wij zijn niet bedroefd omdat we haar hebben verloren, maar dankbaar dat we haar hebben gehad. 209 Waar bloemen zijn is het leven minder dor..... 210 Wees niet bedroefd om mij die deez aard nu achter laat. De strijd gaat door tussen goed en kwaad, Tot de liefde in Zijn oneindigheid ook aan u Zijn hand heeft gereikt.   211 Wanneer het leven eindigt, weten we wat de dood betekent een grote leegte, die slechts gevuld wordt met blijvende herinneringen aan hem die ons zo dierbaar was. 212 Trouw, Zorgzaam, Liefdevol, Genegenheid, Dierenvriend, Respectvol, Vriendschap is Liefde. 213 onsterfelijk ligt niet in de dingen die je nalaat, Maar in de mensen die door jouw leven zijn beroerd. 214 O, laat mij stille zijn, Stille in U, God, In mijn droeve pijn Niet klagen nu ! Nimmer in strijd of smart Liet Gij alleen, Zacht legt Uw liefdearm Zich om mij heen. 215 Na zoveel jaren onafscheidelijk, komt deze scheiding wel heel hard aan. Dat je op deze manier moest gaan had ik nooit verwacht. Je was m'n man/vrouw maar vooral mijn vriend/in. Ik zal je heel erg missen. 216 Kijk naar me uit in de regenboog hoog in de lucht. Kijk naar me uit als de zon weer opgaat en de hele wereld nieuw is. Hou dan van me op jullie manier zoals ik van jullie gehouden heb. 217 ik voel je in mijn armen ik voel je in mijn huid al zou ik nog zo schrobben dat gaat er nooit meer uit. 218 Ik mis je zo, ik mis je meer en meer. Ik zie je in mijn dromen keer op keer. Ik besef nu dat het nog lang niet over is, omdat ik jou nog alle dagen mis. 219 Hoop Hoe bedriegelijk de hoop ook zij, zij dient ten minste om ons langs een aangename weg naar het einde des levens te voeren. 220 Het is zo stil, zo ongelooflijk stil; de leegte en het gemis onbeschrijflijk . Somewhere, someday, somehow. Ik hou van je, zo immens veel. Altijd bij jou, altijd bij mij.   221 Hoe langer het duurt, hoe langer je liefhebt, maar wat heb je lief, het verandert steeds meer in steeds meer zichzelf, zozeer in zichzelf dat het sterft. 222 Dag klein ventje van ... jaar voor dit was jij lang niet klaar jij moest leven knuffels geven en nu ben jij niet meer daar jij moest spelen leren delen en nog meer van het leven velen dan ventje klein nee, geen zonneschijn maar regen op ons gezicht zijn de tranen van dit gedicht. Een reisje in een luchtballon dag lieve (naam), tot achter de zon. 223 Een sterke persoonlijkheid en een sterk lichaam. Ook een sterke man wordt ouder, maar dat te accepteren valt niet mee. En iedere keer een beetje van dat sterke inleveren, dat valt zeker niet mee. Tot dat er niets meer in te leveren valt. Wat dan nog overblijft, is broosheid en LIEFDE. 224 En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden, waarop het aankomt. 225 De Heere antwoordde op mijn vragen: "Wat jij door jouw verdriet niet ziet, dat ene spoor, dat zijn jouw voetstappen niet, Want toen jij het zo moeilijk had, toen heb ik jou gedragen." 226 De vlieger is weggevlogen en niet meer teruggekeerd. Maar in ons hart leeft hij voort. (Naam) is daar helemaal thuis en blijft daar wonen, ook al zien wij zijn vlieger niet meer. 227 Die wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan, zal ook wel wegen vinden waarlangs mijn voet kan gaan. 228 De leraar is een sterveling, de meester leeft voort in zijn wijze lessen. 229 De ziel is meer waar zij liefheeft, dan waar zij het lichaam leven geeft. 230 Altijd rusteloos maar deze rust komt te vroeg.   231 Een mens treurt niet om wat de tijd wegneemt, maar over de tijd die blijft. 232 Haar leed is geleden De cirkel is rond Nu krijgt ze de rust Die ze hier niet meer vond. 233 Het wordt je laatste, grootste avontuur De aarde is rond en uitgebreid, en dicht liggen haar bossen In een vreemd land, een bij naam niet eens gekende stad O laatste avontuur Dag Pa. 234 Hij was voor mij het beste wat mij in mijn leven is overkomen. 235 Ik ging weer weg uit een leven. Terug naar mijzelf. Op weg naar huis ging de zon onder, over een wereld waarop ieder zijn eigen ransel draagt, maar hoe verschillend zijn die ? 236 Jij ging door dalen in je leven, klom eruit, toonde ons je kracht, steeg, en zag de zon weer schijnen en schonk ons je warmete en genegenheid. Graag hadden we hier nog langer van willen genieten. Onderweg naar verwezenlijking van een wens, werd je leven abrupt beeindigd. Ons rest je kunst en dierbare herinneringen. 237 Na een leven vol liefde en kracht Naar een plaats waar zij werd opgewacht En daar, Na een scheiding van slechts een halfjaar is zij nu met haar (naam) voor eeuwig bij elkaar. 238 Pappa, jij hebt mij bij je genomen, Zoals een kind alleen maar kan dromen, Jij hebt mij gered, met gevaar voor eigen leven, Echte ouderliefde dat hebben jij en Mamma mij gegeven, Jullie zijn nu samen, dat was jouw wens, Pappa jij blijft in mijn herinnering een fantastisch Mens. 239 en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn..... 240 Uren dagen maanden en jaren dat je uit ons midden bent je karakter altijd goed gezind nog altijd in onze gedachten met herinneringen zo fijn een jongen die altijd lachte dat zal voor eeuwig zijn.   241 Memory is like a golden bridge that keeps our hearts in touch with all the long past yesterdays and things we loved so much 242 Een brug van de een naar de andere kant, die leidt naar het beloofde land. Een mens die op die brug zal gaan, op weg naar dat andere bestaan. Haar lichaam hier, haar geest al daar, in grote tweestrijd met elkaar. Zij houdt nog vast, kan niet meer praten, al haar geliefden los te laten. Haar ogen waren zoekend rond, er zweeft een glimlach om haar mond. Dan is het of ze plotseling zwicht, en ze aarvaardt, gaat op naar `t licht. 243 Niemand die het weten kan, hoeveel ik van je hou. Niemand die mij troosten kan, in mijn verdriet om jou. Niemand die begrijpen zal hoe vreselijk ik je mis. Niemand die beseffen zal hoe erg die pijn wel is. 244 Een sterretje aan de hemel is verlicht. Het sterretje is alleen op jou gericht. Heb je pijn of verdriet, kijk dan naar boven want verdwijnen doe ik niet. Ik fonkel je s' avonds tegemoet en geef je voor het slapen gaan een lieve groet. 245 Een bloemetje van mij, een bloemetje voor jou. Het verteld in mijn hartje hoeveel ik van je hou. 246 Waarom jij? We zullen het nooit weten, we zullen je missen maar nooit vergeten. 247 Gek is dat, dat soms de sterren mij wat liefde kunnen schenken. Want als ik naar de sterren kijk moet ik altijd aan je denken. 248 Ik zie je in bloemen ik zie je in de zon. Als ben je niet meer zichtbaar, ik speur je warmtebron. Steeds voel ik jou nabijheid, steeds ben je om me heen. Door wat we samen hadden voel ik me niet alleen. 249 We hadden nog zoveel plannen, we wilden nog zoveel doen. Maar zonder jou zal mijn leven nooit meer zijn als toen. 250 Even though you`re not right beside me anymore, your love is matched by no other. And I`m thankfull for the greatest gift in my life, that you are my mother.   251 Een moeder is vaak een rots in de branding, altijd sterk, altijd paraat. Daarom is het best heel moeilijk dat ze me hier op aarde verlaat. Ik heb mijn moeder niet verloren, daarvoor gaf ze mij teveel. Wat zij me zei dat blijf ik horen, van wat ik ben is zij mijn deel. Ik kom haar overal tegen, in wat ik doe en wat ik laat. Zij was en blijft voor mij een zegen waarvan het spoor steeds verder gaat. 252 Als de draad wordt doorgeknipt voel je pas de diepte van verbonden zijn als de draad wordt doorgeknipt voel je pas de pijn van gewond en alleen zijn 253 De trein naar het hiernamaals heeft coupes genoeg die trein heeft nooit vertraging maar.. komt altijd te vroeg. 254 het is stil in mij alleen loze woorden schieten voorbij het is stil in mij jou verliezen is zwaar het is het stil in mij mijn hoofd is leeg het is stil in mij ik zie je voor met je stralende lach je mooie ogen je fijne karakter zo zal ik jou blijven onthouden maar op dit moment is het stil in mij. 255 onze ogen turend langs velden en wegen nergens meer een glimp van jou ogen gevuld met tranen. 256 En als ik dood ben, treur dan niet Ik ben niet echt dood, moet je weten Het is mijn lichaam dat ik achterliet dood ben ik pas, als je mij bent vergeten. 257 Als een bloem zo is het leven 't begin is teer en klein. De een die bloeit uitbundig de ander geurt heel fijn. Sommige bloemen blijven lang, weer andere blijven even. Vraag niet bij welke bloem je hoort, dat is 't geheim van het leven. (Lies Lammers- Jonker  *1934    +2001) 258 Strooi uit mijn as voor alle winden dat, wat mijn lichaam was de weg kan vinden naar alles wat het eens beminde naar wolk en zee en zich daarmee verbinden... 259 Niemand weet wat leven is Alleen dat het gegeven is En dat van dit  geheimenis God het begin en het einde is   260 Ik mis je in alles wat ik doe je warmte en je woorden je humor en blijmoedigheid die bij elkander hoorden je keek me altijd lachend aan je hield zo van het leven nu moet ik leren zonder jou te houden van dit leven   261 Mijn laatste groet is voor hen die mij in mijn onvolmaaktheid kenden en mij liefhadden... 262 Er gebeuren zoveel dingen in je leven ze gebeuren en gebeuren altijd nog al stort je wereld in elkaar je staat erbij en kijkt ernaar ze gebeuren toch (Toon Hermans) 263 Zomaar....... Zomaar de lach van een spelend kind, Zomaar een groet van een kennis of een vrind, zomaar de wisseling van dag en nacht, en dan plots.......zomaar het einde, net toen je het niet had verwacht. 264 Een mengeling van pijn en tranen met af en toe een sprankje hoop gedreven door een sterke wilskracht hoewel het einde nader sloop. Je gedachtenis zal altijd blijven te vroeg ben je van ons heen gegaan. We houden van je en zijn je dankbaar voor alles wat je heb gedaan 265 het universum is te klein om deze leegte te vullen. 266 Op een klein kerkhofje, in 't boerenland daar ligt me vader begraven . Ze hebben hem daar op een zeker dag heen gedragen. Nog even om z'n graf gestaan, hem toen alleen achter gelaten. Zo heel alleen in de heldere zon, straks in de regen en in de hagel. De lente neemt de bloesems mee, de zomer de zonnestralen. De winter dekt hem met sneeuw, het najaar met najaarsbloemen. Komt de regen door de bladeren heen, dan druppele kleine tranen. Op een klein kerkhofje, daar ligt m'n vader begraven. 267     Ik kan helaas geen afscheid nemen Ik kan helaas niet bij je zijn Maar ik denk aan jou en voel de pijn Pijn die een leven lang zal duren Het had ook anders kunnen zijn... 268 Waarom zijn er zoveel vragen Waarom is er zoveel pijn Waarom zijn er zoveel dingen Die niet te begrijpen zijn 269 De mensen van voorbij zij worden niet vergeten De mensen van voorbij zijn in een ander weten Bij God mogen zij wonen daar waar geen pijn kan komen De mensen van voorbij zijn in het licht, zijn vrij 270 Er is niets dat moeilijker is dan de dingen te wensen en te aanvaarden zoals ze zijn Wij vragen allemaal "waarom"? Het antwoord verstilt daar er geen antwoord is   271 We hielden innig van je echtheid en waarheid mens zonder franje Ondanks alles op zo'n verlies nooit voorbereid 272 Je was een rots in de branding en koerste recht door zee Je trotseerde storm en golven alleen... je had de wind niet mee 273 Er zijn vragen gesteld in 't leven waar de antwoorden zo moeilijk op zijn Ze hoeven nu niet meer te worden gegeven voorbij is 't zoeken, gestopt is de pijn Je gebeden zijn verhoord Hij kwam je halen, in ons leef je voort 274 Achter je ligt een leven van werken en plicht en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht Flink was jij je hele leven moedig ben je tot het einde gebleven Flink wil je nu dat wij zullen zijn maar afscheid nemen doet ons zo'n pijn 275 Nooit was iets teveel u bezat zoveel liefde en wij kregen allemaal ons deel Er valt nu een groot gat op de plaats waar eens onze dierbare moeder en oma zat U blijft altijd in onze harten voortbestaan ook al is het heel erg moeilijk zonder u verder te gaan 276 Moeder zijn is alles geven zorgen, lijden, liefde en leven Moeder zijn is alles derven alles.... en tevreden sterven 277 Afscheid nemen is met dankbare handen meedragen al wat herinnering waard is 278 Een hand, een woord, een gebaar doen zo goed als je iemand die je lief hebt verliezen moet De lege plek, het doet zo'n pijn maar in gedachten zal hij altijd bij ons zijn 279 Niemand die het weten kan hoeveel ik van je hou Niemand die mij troosten kan in mijn verdriet om jou Niemand die begrijpen zal hoe vreselijk ik je mis Niemand die beseffen zal hoe erg die pijn wel is 280 Een mengeling van pijn en tranen slechts af en toe een sprankje hoop Gedreven door een sterke wilskracht hoewel het onheil nader sloop Je gedachtenis zal immer blijven te vroeg ben je van ons heengegaan We houden van je en zijn je dankbaar voor alles wat je hebt gedaan   281 Soms zie ik iets bekends of voel ik wat vertrouwds Dan is het weer heel even net zoals vanouds 282 ..... heeft zijn hand uitgestoken ......heeft hem gegrepen. Samen gaan ze verder, in de tuin waar eeuwig de mooiste bloemen bloeien. 283 Veel fijne herinneringen verzachten onze smart Voorgoed uit ons midden voor altijd in ons hart 284 Dit sterven is zo moeilijk te verwerken zijn/haar leven was ons zoveel waard hij was een van die stille harde werkers, die iedereen, alleen zichzelf niet spaart. 285 Vrees niet, ik ben niet dood. In het hiernamaals leef ik verder en zing ik weer de hoogste noot. (P. van Hemert) 286 Ik heb de hemel bereikt en mijn rust gevonden bij de Heer moeten jullie mij geloven want ik ben zo bang niet meer. (P. van Hemert) 287 Ik ben misschien te jong gestorven, maar mijn taak op aarde was volbracht Nu zal ik over jullie waken als een sterretje in de nacht (P. van Hemert) 288 Je kunt niet altijd winnen 289 Pluk de dag Pluk hem als een bloem als een roos.... en bewonder hem iedere dag Maar vergeet vooral niet op te ademen van de geur van de dag die je hebt geplukt 290 We konden elkaar niet loslaten Je bent zolang gebleven als je kon en tot het einde heb je gestreden Niet totdat de dood ons scheidt, maar tot in de eeuwigheid Voor altijd in onze gedachten en voor altijd in ons hart Bedankt voor alleslieverd, rust zacht.   291 De zon zal voor je stralen, aan de andere kant Hij is je komen halen Wees vrij en laat je leiden door Zijn hand. 292 Toen ik nog wakker lag en dat gebeurde steeds vaker dacht ik dikwijls aan die lange slaap die komen gaat vooral dacht ik aan hen die mij zo lief zijn en die nog verder moeten maar ooit dan zien we elkaar weer.. ...tot ziens 293 Kleine sterretjes als lichtpuntjes tussen donkere wolken in werden overschsduwd door wanhoop niet wetend hier mee om te gaan 294 Een intens bewogen leven het geluk hervonden Deze strijd kon je niet winnen 295 Wat simpele lieve woordjes zoveel warmte bij kil verlies 296 Langzaam verdween die moedige glimlach van j elieve gezicht om zich voor altijd verborgen... te weten, in onze herinnering 297 God heeft ons geen kalme reis beloofd, wel een behouden aankomst 298 Toen ik op deze aarde kwam heeft iemand mij gebracht Ik heb de weg niet zelf gevonden door de donkere nacht ~ En als ik straks weer weg zal gaan naar de eeuwig groene dalen Dan zal mij vast en zeker weer iemand komen halen 299 Ik voel de winden Gods vandaag, vandaag heis ik het zeil 300 Beetje bij beetje heb je ons verlaten We konden niet zo goed meer praten De blik in je ogen deed ons vaak zee De vrouw van vroeger was je nier meer Maar nu je voorgoed bent heengegaan zeggen we: Dank je, voor alles wat je hebt gedaan   301 Als een goed kaptein zijn route uitgezet zijn koers gevaren en toen het te zwaar werd met zijn schip ten onder gegaan om zo voor eeuwig in de zee op te gaan 302 Een geest zo sterk als een beer Een lichaam uiteindelijk toch te teer Een inzet niet te evenaren Een wilskracht haast niet te bedaren Een vechtlust bijna niet te temmen Alleen iets bovenmenselijks kon dit leven remmen 303 Je maakte je plannen, er kwam veel uit je Je bouwde iets op, doch nu is het ingestort Het is verdwenen.... Veel fijne herinneringen, verzachten onze smart Voorgoed uit ons midden voor altijd in ons hart 304 Waarom zijn er zoveel vragen Waarom is er zoveel pijn Warom zijn er zoveel dingen Die niet te begrijpen zijn (Ria Schut) 305 Ik heb een heerlijk leven gehad Mijn lieve .... is allang overleden Ik wil nu graag naar hem toe 306 drie dingen treffen mijn gemoed dat is sterven moet Het tweede nog veel meer dat ik niet weet wanneer Het derde treft mij bovenal, waarheen ik reizen zal 307 Samen hebben wij je mogen bijstaan in jouw laatste levensdagen Het was fijn om dit voor je te mogen doen We zullen je erg missen 308 Bezige handen, nu gevouwen en stil een leven vol ijver, zo was je wil Nu heb je rust, met lichaam en geest vaak zullen we denken aan wat is geweest 309 Aan het roer dien avond stond het hart en scheepte maan en bossen bij zich in en zeilend over spiegelingen van al wat het geleden had voer het met de wind en schemering om boeg en tuig voorbij de laatste hand (Gerrit Achterberg) 310 Wanneer je verdrietig bent blik dan opnieuw in je hart en je zult zien dat je huilt om wat je vreugde schonk       311 Water bracht ons tezamen... Vuur ontstaken we zelf... Aarde zal ons omvatten... Lucht is wat ons rest... Dankbaarheid voor dit alles... 312 Lieve ..... Als de regendruppels wisten hoeveel we je missen... regent het vandaag de hele dag! 313 Met de jaren moet er veel worden weggegooid De gedachte bijvoorbeeld dat geluk mild is en duurzaam iets als een zuiderlijk klimaat in plaats van blikseminslag die levenslang gekoesterde littekens achterlaat 314 Je bent niet dood maar ach, we zullen je missen Zoals een mens de meest geliefde mist De jaren van geluk zijn nooit meer uit te wissen en ons geloof God heeft zich niet vergist 315 Samen hebben wij je mogen bijstaan in jou laatste levensdagen Het was fijn om dit voor je te mogen doen Wij zullen je heel erg missen   316 En nu nog maar alleen het lichaam los te laten de liefste en de kinderen te laten gaan alleen nog maar het sterke licht het rode, zuivere van de late zon te zien, te volgen en de eigen weg te gaan Het werd, het was, het is gedaan (M.Vasalis) 317 Je levenslust, je kracht en je liefde maar vooral je lach we zullen je ontzettend missen 318 Alles bedekt hij/zij Alles gelooft hij/zij Alles verdraagt hij/zij De liefde vergaat nimmer 319 "Ik ben uniek" Zie je de ritsen in mijn gezicht De blinde vlekken op mijn hart? Tranen van de tijd hebben dit aangericht Gevormd it woord en beeld en door wie weet Zo ben ik, mijn eigen raadsel en uniek. Ik blijf lang, doodstil zitten en ik kijk naar buiten 320 Do not stand at my grave and weep I am not there I do not sleep… I am the thousand winds that blow I am the diamond glint on snow… I am the sunlight on ripened grain I am the gentle autumn's rain… When you awake in the morning's hush I am the swift uplifting rush Of quiet birds in circling flight I am the soft stars that shine at night… Do not stand at my grave and cry I am not there I did not die… by Esther   321 Sterren spiegelen het donkere water cirkels van licht Stijgen op naar later waar het stil is naar daar waar geen vragen zijn maar alleen de zachte waarheid 322 Opgewekt en zorgzaam Nimmer klagend, altijd stil dragend Moedig ging je door, steeds weer Tot op het laatste moment Het wilde niet meer... 323 Sporen in het zand het tij dat keert verdwenen voetstappen blijvende herinneringen 324 Zwijgzaam Stil en zonder vragen wilde jij je ziekte dragen Je vocht met al je levenskracht voor elke nieuwe dag en nacht Zo ben je langzaam,....moegestreden uit ons midden weggegleden En na een dappere maar ongelijke strijd ben je nu uit je lijden bevrijd 325 Het laatste blad valt van een tak er zal geen ieuw leven meer groeien de tak sterft af, net als het blad en nimmer zal hij meer bloeien 326 De dood is het doven van een kaars omdat de dag is aangebroken 327 Nu loop ik met mijn vader/moeder langs de stadswal zijn/haar woorden ruisen als populieren de schemering treed in, voordat de nacht valt donkerd in het weiland staan de dieren 328 Moeder zijn is alles geven zorg en lijden, liefde en leven Moeder zijn is alles derven alles...en tevreden sterven 329 Een pad van een tuinman gaat ook niet over rozen Een traan en een lach daar kan je niet van buiten Maar bedenk goed, over 100 jaar liggen we met z'n allen onder de kluiten 330 Ik vind geen woorden om het je te zeggen hoe wij haar zullen missen, allemaal Het diepst gevoel is moeilijk uit te leggen het hart spreekt een niet uit te spreken taal Dit sterven is zo moeilijk te verwerken Haar/zijn leven was ons allen zoveel waard.   331 Beetje bij beetje moesten we elkaar verlaten We  konden niet zo goed meer met je praten De stilte deed vaak pijn Het kon niet meer zoals vroeger zijn Maar, nu je voorgoed bent heengegaan zeggen wij: Dank voor alles wat je hebt gedaan 332 Je probeerde altijd de vrede in huis te bewaren, en toch nooit de Nobel-prijs gekregen. Je was de beste kok, en toch nooit 4 sterren gekregen. Je was de beste actrice, zonder eigen emoties te tonen, en toch nooit een Oscar gekregen. Je was de beste moeder, en toch voor ALTIJD een plek in ons hart gekregen. 333 Veel fijne herinneringen verzachten de smart Voorgoed uit ons midden maar niet uit ons hart 334 Je wilde nog zo veel maar je had niet meer de kracht Je ziekte had je volkomen in zijn macht Je was zo moe je hebt je strijd gestreden 335 De sleeptros is gebroken een sleep die te veel woog. Dit keer heeft hij verloren Nu was de zee te hoog 336 Welterusten lieve heertje Welterusten lieve vrouwtje Welterusten Engeltje zoet die onze (naam) voor altijd bewaren moet 337 Het is moeilijk te aanvaarden, dat je er niet meer bent. Altijd stond je klaar, voor ons en voor een ander Altijd hartelijk en warm Je hebt ons een mooi voorbeeld gegegeven 338 Wanneer ik morgen doodga Vertel dan aan de bomen, hoeveel ik van je hield Vertel het aan de wind, die in de bomen klimt, of uit de takken valt, hoeveel ik van je hield. Vertel het aan een kind dat jong genoeg is om te begrijp. Vertel het aan een dier, misschien alleen door het aan te kijken Vertel het de huizen van steen vertel het aan de stad, hoe lief ik je had. Maar zeg het aan geen mens Ze zouden je niet geloven Ze zouden je niet willen geloven dat allen maar een man alleen maar een vrouw dat een mens een mens zo lief had als ik jou 339 Degene die ik lief heb verlaat ik om degenen die ik lief had terug te vinden 340 Als de draad wordt doorgeknipt voel je pas de diepte van verbonden zijn Voel je pas de pijn van verwond en alleen zijn.   341 een klein lief meisje een klein lief meisje zag ik, onder een kleine lamp, haar lichtje scheen nog fel, maar dat kleine lieve meisje was er niet meer er stond een lief engeltje die over haar zal waken midden in de nacht midden op de dag dat ene kleine meisje is mijn nichtje ze is heen gegaan midden in de nacht huilend van verdriet, maar in vrede gestorven. (Ilona van der Geest) 342 ik zag een lief meisje huilend om haar vader die zachtjes tegen haar zei vaarwel mij kind en hij liep zachtjes mee met de wind zachtjes naar de sterren die toen schenen van heel verre (Ilona van der Geest) 343 Twee handen aan een ragdun touw De dunne draad des levens Daar had jij je aan vastgeklemd Hopend, wachtend en onwetend Hopend dat het goed zou gaan Vechtend voor je leven Onwetend dat de tand des tijds Je touw had doorgevreten Toen kwam je eind, je touwtje brak het einde van het bestaan En toen ben je heel stilletjes, maar trots je eigen weg gegaan.... 344 Vrees niet: Ik laat je niet alleen vertrouw op Mijn. Ik zal je dragen Ik houd mijn vleugels uitgeslagen en voer je door de wolken heen... 345 Intens verdrietig om wat niet meer is en nooit meer zal zijn Dankbaar voor wat was en altijd zal blijven 346 Je wilde nog zoveel maar had niet meer de kracht Je ziekte had je volkomen in zijn macht Je was moe, je hebt de strijd gestreden Als je zorgen en verdriet behoren nu toe aan 't verleden 347 Het liefste wat wij hebben bezeten het toekomstbeeld van ons bestaan vraag ons niet dat te vergeten en gewoon weer verder te gaan 348 Een stoel blijft leeg een stem blijft zwijgen maar in mijn hart zal je altijd blijven 349 Gisteren sprak ik je nog zomaar even op het werk vandaag ben je er niet meer en morgen nemen we afscheid van je in de kerk (P. van Hemert) 350 Als ik in de lucht kijk dan ben jij daar ergens hier heel ver vandaan ik zie de sterren glinsteren en een van die sterren weet van jou bestaan   nu 351 Zij volgt hem in zijn hemels spoor Herenigd gaan ze door Voorbij onze grens Hun diepste wens 352 Als de dag is gekomen dat er afscheid van je word genomen Weet dan dat het geen afscheid is maar dat het 'jij' is die ik nu mis... (P.van Hemert) 353 Het afscheid gluurt al om een hoek en dan opeens valt het doek De stilte die dan ontstaat als je ons verlaat spreekt boekdelen voor ons allen het zijn de mooiste herinneringen die je achterlaat. (P. van Hemert) 354 Als de kaars wordt aangestoken blaas je je laatste adem uit. Zo werd de energie je je gegeven Je had een prachtig, maar helaas te kort leven (P. van Hemert) 355 Als de rozen op je kist worden gelegd En er een 'onze vader' wordt opgezegd Weten we dat er afscheid moet worden genomen En de tranen zullen stromen. De wijze lessen, ik dank u ervoor Ik geef ze zeker aan mijn kinderen ook weer door.... (P.van Hemert) 356 Als tranen een trap konden bouwen en herinneringen een brug dan klommen we hoog de hemel in en haalden we je gelijk weer terug 357 Na jaren van knokken In een wereld vol pijn en verdriet. Met vallen en opstaan Het lukte je niet. Toch weet ik dat jij in je jonge leven Op jou manier alles hebt gegeven. Lieve…… rust nu maar zacht. En dan hoop ik dat het dit is wat jij hebt verwacht (Carla Verhaar)       358 Als een bloem, zo is het leven 't Begin is teer en klein De één die bloeit uitbundig de ander geurt heel fijn Sommige bloemen blijven lang weer anderen blijven even dat is nou het geheim van het leven.... 359 Sterven op aarde is geboren worden in de hemel 360 Een leven vol van arbeid, van liefde en verdriet ik ging U hier verlaten treur om mijn heengaan niet Ik ging niet naar de kerk, maar geloofde wel in God heb gepoogd, hier goed te leven naar zijn grootst gebod. Het is de naastenliefde denk daar in Godsnaam aan zij die dit eerlijk kunnen geven, kunnen rustig sterven gaan.   361 Wat werd mijn wereld wazig Wat werd mijn wereld klein Ik kan mij soms niet herinneren Wie jullie allemaal zijn   Soms zie ik iets bekends Of voel ik iets vertrouwds Dan is het weer heel even Net zoals vanouds

Dankbetuigingsteksten

Een mooie traditie na de uitvaart is het versturen van een dankbetuiging. Laat de mensen die met u hebben meegeleefd na een overlijden weten hoezeer u dit hebt gewaardeerd. Wij danken iedereen voor de overweldigende hoeveelheid belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen, fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn/onze ….. Voornaam Achternaam De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de moed om verder te gaan.                                                                        Ondertekening Plaats, datum                                                               ----------------------------------------------------------------------------------------- 2. Wij danken u hartelijk voor uw medeleven bij het overlijden van mijn/onze .... Voornaam Achternaam Uw aanwezigheid op de dag van de crematie/begrafenis en alle andere blijken van deelneming zijn ons tot steun bij het verwerken van dit verlies..                                                                        Ondertekening Plaats, datum                                                               ----------------------------------------------------------------------------------------- 3. Voor uw blijken van belangstelling en medeleven die wij van u mochten ontvangen na het overlijden van mijn/onze Voornaam Achternaam zeggen wij u hartelijk dank.                                                                        Ondertekening Plaats, datum                                                               4. In ons verdriet om het heengaan van mijn/onze  Voornaam Achternaam mochten wij uw hartelijk medeleven ondervinden. Wij betuigen u hiervoor onze oprechte dank.                                                                        Ondertekening Plaats, datum                                                             ----------------------------------------------------------------------------------------- 5. Door de grote hoeveelheid bewijzen van deelneming die wij mochten ontvangen na het overlijden van mij/onze Voornaam Achternaam kan ik in eerste instantie niet anders doen dan op deze wijze bedanken. Het heeft mij en mijn familie heel erg goed gedaan te merken dat ...... zo geliefd was.                                                                        Ondertekening Plaats, datum                                                               ----------------------------------------------------------------------------------------- 6. Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn/onze Voornaam Achternaam betuigen wij u onze oprechte dank.                                                                        Ondertekening Plaats, datum                                                               7. Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende belangstelling, die wij als familie ontvingen tijdens zijn/haar ziekbed en bij zijn/haar overlijden. Woorden schieten te kort, maar weet dat alle reacties ons een grote troost zijn bij de verwerking van het heengaan van mijn/onze Voornaam Achternaam                                                                        Ondertekening Plaats, datum                                                               ----------------------------------------------------------------------------------------- 8. De ontelbare brieven, kaarten, telefoontjes, bloemen en de overweldigende belangstelling die wij mochten ontvangen na het overlijden en bij de uitvaart van Voornaam Achternaam hebben ons een enorme steun gegeven om zijn/haar verlies te verwerken.                                                                        Ondertekening Plaats, datum                                                               ----------------------------------------------------------------------------------------- 9. Voor de vele blijken van betrokkenheid bij het overlijden van mijn/onze Voornaam Achternaam wil ik u, mede namens mijn kinderen en kleinkinderen bedanken voor de kaarten, lieve brieven, bloemen en aanwezigheid. Het is voor ons een grote troost te weten hoe geliefd hij was en hoe hij werd gewaardeerd.                                                                        Ondertekening Plaats, datum                                                               -----------------------------------------------------------------------------------------   10. Zonder .... (naam) is alles anders. Het doet ons goed zoveel brieven, bemoedigende woorden, een kus of een handdruk te hebben ontvangen na het overlijden van mijn/onze Voornaam Achternaam Wij danken u hiervoor hartelijk.                                                                        Ondertekening Plaats, datum                                                               ----------------------------------------------------------------------------------------- 11. Onze oprechte dank voor de hartverwarmende blijken van medeleven die wij ontvingen na het overlijden van mijn/onze..... Voornaam Achternaam Het is een troost te weten dat wij niet de enigen zijn die hem missen. Dit zal ons ook tot steun zijn in de komende tijd.                                                                        Ondertekening Plaats, datum                                                               ----------------------------------------------------------------------------------------- 12. Voor de wijze waarop u met ons hebt meegeleefd tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn/onze Voornaam Achternaam betuigen wij u onze oprechte dank.                                                                        Ondertekening Plaats, datum                                                               -----------------------------------------------------------------------------------------   13. Wij willen u bedanken voor de wijze waarop wij samen afscheid hebben genomen van Voornaam Achternaam Dit heeft ons diep getroffen en is voor ons tot grote steun geweest.                                                                        Ondertekening Plaats, datum                                                               ----------------------------------------------------------------------------------------- 14. Een handdruk zo warm, even een arm om je heen. Zoveel liefde en steun ons gegeven. Een kaart, brief of bloemen, wat het ook zij, Was ons een troost in deze moeilijke tijd. ’t Geeft ons moed om verder te leven. De vele blijken van medeleven na het overlijden van mijn/onze Voornaam Achternaam hebben ons diep ontroerd. Daarvoor onze grote dank.                                                                        Ondertekening Plaats, datum                                                            ----------------------------------------------------------------------------------------- 15. Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling, fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn/onze……. Voornaam Achternaam Met trots kijken wij als familie terug op de mooie en waardige afscheidsdienst in de kerk/begrafenis/crematieplechtigheid. Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat …… (naam) in zijn/haar leven voor velen zoveel heeft betekend.                                                                        Ondertekening                                                         16.  Hartverwarmend was het dat zo velen ons bij het afscheid van mijn/onze…. Voornaam Achternaam terzijde stonden. De belangstelling neemt het verdriet niet weg, maar geeft ons het gevoel dit niet alleen te dragen. Uit de grond van ons hart bedanken wij u voor uw steun, vriendschap en liefde, bloemen en brieven.                                                                        Ondertekening Plaats, datum                                                               ----------------------------------------------------------------------------------------- 17. Wij zijn intens verdrietig, maar dat zal veranderen in weemoed en weemoed in heimwee. Heimwee naar een mooie tijd met veel  goede herinneringen en heimwee naar een bijzonder mens Voornaam Achternaam Wij danken iedereen die ons verdriet heeft verstaan en in de vorm van steun,  bloemen, brieven, kaarten en aanwezigheid bij de begrafenis/crematie hier uiting aan heeft gegeven.                                                                        Ondertekening Plaats, datum                                                               ----------------------------------------------------------------------------------------- 18. Aan allen, die tijdens het ziekbed, het overlijden en de begrafenis/crematie van mijn/onze….. Voornaam Achternaam hun liefdevolle belangstelling en steun aan ons hebben betoond, betuigen wij onze welgemeende dank. Uw warmte en medeleven heeft ons hart verlicht in deze droevige tijd.                                                                        Ondertekening 19. Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet. Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor de vele blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, tijdens  zijn/haar ziekte en na het overlijden van mijn/onze Voornaam Achternaam Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren, dat hij/zij bij zo velen geliefd was.                                                                        Ondertekening Plaats, datum                                                               ----------------------------------------------------------------------------------------- 20. Het is onmogelijk om ieder persoonlijk te bedanken voor het overweldigende aantal blijken van medeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn/onze.... Voornaam Achternaam Bij deze betuigen wij aan allen onze welgemeende en hartelijke dank.                                                                        Ondertekening Plaats, datum                                                             ----------------------------------------------------------------------------------------- 21. Zoveel bloemen, zoveel kaarten, zoveel warme woorden zoveel belangstelling en zoveel troost. Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven na het overlijden van mijn/onze….. Voornaam Achternaam Vanwege de overweldigende belangstelling is het voor ons onmogelijk u allen persoonlijk onze oprechte dank te betuigen. 22. Voornaam Achternaam De vele brieven, kaarten, bloemen en warme woorden bij het afscheid van ........... hebben ons diep ontroerd en waren voor ons allen een grote steun. Voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat ................ in zijn  leven voor  zo velen veel heeft betekend. Daarom willen wij u middels deze advertentie hartelijk bedanken voor al uw  medeleven en steun.                                                                        Ondertekening Plaats, datum                                                               ----------------------------------------------------------------------------------------- 23. Langs deze weg willen wij u bedanken voor uw steunbetuigingen na het overlijden van mijn/onze Voornaam Achternaam                                                                        Ondertekening Plaats, datum                                                               ----------------------------------------------------------------------------------------- 24. Helaas is het voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken voor het warme medeleven dat wij hebben gekregen na het overlijden van mijn/onze Voornaam Achternaam Daarom willen wij u op deze manier laten weten dat uw aanwezigheid, de bloemen en de lieve kaarten ons erg goed hebben gedaan en een grote steun voor ons zijn.                                                                        Ondertekening Plaats, datum                                                               ----------------------------------------------------------------------------------------- 25. Lieve mensen, familie, vrienden en kennissen. Uw medeleven voor en na het overlijden van mijn/onze….. of Uw medeleven tijdens het ziekbed en na het overlijden van mijn/onze ….. Voornaam Achternaam en de overweldigende belangstelling bij de begrafenis/crematie, maken het voor ons heel moeilijk u allen hiervoor persoonlijk te bedanken. De vele lieve reacties en steunbetuigingen zijn een grote steun voor ons bij de verwerking van dit grote verlies. Op deze wijze willen wij u hiervoor bedanken.                                                                        Ondertekening Plaats, datum                                                               ----------------------------------------------------------------------------------------- 26. Uw blijken van medeleven, de vele hartelijke reacties, kaarten en prachtige bloemstukken, ontvangen na het overlijden en bij de begrafenis/crematieplechtigheid van mijn/onze Voornaam Achternaam waren overweldigend. Wegens enorme belangstelling bij de uitvaartdienst en crematie/begrafenis is het ons niet mogelijk u allen persoonlijk te bedanken. Het is ons duidelijk geworden dat ……. (naam) niet alleen voor ons, maar ook voor anderen veel heeft betekend.                                                                        Ondertekening Plaats, datum                                                               -----------------------------------------------------------------------------------------         27. Het is onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken.  Vandaar dat wij eenieder willen bedanken middels deze advertentie. Wij zijn als familie werkelijk ontroerd door de enorme steun die wij hebben  gekregen na het overlijden van mijn/onze.......... Voornaam Achternaam De overweldigende belangstelling, de lieve reacties, brieven, kaarten  en bloemen hebben ons goed gedaan om deze moeilijke periode door te komen. Bedankt eenieder die op welke wijze dan ook met ons heeft meegeleefd.   ----------------------------------------------------------------------------------------- 28. Daar de hoeveelheid warme reacties, naar aanleiding van het overlijden van mijn/onze……… Voornaam Achternaam overweldigend was, zijn wij niet in staat u allen persoonlijk te bedanken. Uw vele lieve woorden van troost hebben ons enorm gesteund,  waarvoor onze oprechte dank.                                                                        Ondertekening Plaats, datum                                                               ----------------------------------------------------------------------------------------- 29. Via deze weg willen wij u danken voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn/onze…. Voornaam Achternaam Het medeleven, persoonlijke, schriftelijke of in de vorm van bloemen tot uiting gebracht, was voor ons een grote  troost en zal steeds een dankbare herinnering blijven.                                                                        Ondertekening Plaats, datum                                                               ----------------------------------------------------------------------------------------- 30. Wij willen u bedanken voor de wijze waarop wij samen afscheid hebben genomen van Voornaam Achternaam Dit heeft ons diep getroffen en is voor ons tot grote steun geweest. Door de overweldigende belangstelling op de dag van de begrafenis/crematie  is het mogelijk dat we niet iedereen persoonlijk een bedankkaart hebben gestuurd.  Wilt u deze dankbetuiging dan als zodanig beschouwen.                                                                        Ondertekening   Plaats, datum                                                

Cookie instellingen