Privacybeleid

Ons Privacy Statement
 
Privacy is belangrijk. Dat vindt u en dat vinden wij ook. Daarom doen we er alles aan om persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te behandelen.
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. We adviseren u deze verklaring aandachtig te lezen.
Keur & Keur Overlijdenszorg, bekend onder KvK-nummer 67717942 en gevestigd in Woubrugge, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. De verantwoordelijke Functionaris Gegevensbescherming is Karin Keur-Windhorst. Zij is te bereiken via karin@keurenkeur.nl of op telefoonnummer 0172-764333.


Keur & Keur Overlijdenszorg is een bedrijf dat zorg rondom het overlijden biedt. Haar dienstverlening richt zich op de aandachtsgebieden sterven, uitvaart en rouw. Dit doen we door het geven van deskundige adviezen, informatie en persoonlijke begeleiding in de periode voorafgaand of na een overlijden. Ook kunt u via onze website een bericht achterlaten in een online condoleanceregister en eventueel betaalde of onbetaalde e-books en documenten downloaden.
Voor het uitvoeren van onze werkzaamheden verwerken wij privacygevoelige informatie, oftewel persoonsgegevens. Het kan zijn dat wij hiervoor samenwerken met andere bedrijven of instanties.


Aan welke gegevens moet u denken?
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mail-adres
- Overige gegevens die u via website, correspondentie, telefoon of social media aan ons verstrekt
Persoonsgegevens hebben, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, alleen betrekking op natuurlijke personen: gegevens van overledenen zijn geen persoonsgegevens. De persoonsgegevens van overleden personen mogen gebruikt worden zonder toestemming zolang de privacy van de levende personen niet in het geding is.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens bewerken
- het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening;
- u te kunnen bereiken waar nodig;
- te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;
- het kunnen afhandelen van uw betaling;
- u op verzoek informatie toe te kunnen sturen over onze dienstverlening.
 
 
Hoe beveiligen en hoelang bewaren we gegevens?
De door ons verwerkte gegevens bewaren wij zolang dit voor onze dienstverlening van belang is of de wet ons dit verplicht. Zo is de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst 7 jaar.
We zullen er alles aan doen om uw gegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Dit doen we onder andere door onze klantdossiers, op papier dan wel digitaal, beveiligd te bewaren.
 
Gegevens verstrekking aan derden
Wij verstrekken gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Dat betekent dat wij er voor zorgen dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Hiervoor sluiten wij een verwerkingsovereenkomst met het desbetreffende bedrijf of instantie.

Voor de gegevens die u op onze website www.keurenkeur.nl achterlaat, zowel op de website zelf als in het online condoleanceregister, werken wij samen met Aggeloo. Ook hierop is een verwerkingsovereenkomst van toepassing.

Wij wijzen er echter op dat informatie die u vrijwillig en openlijk beschikbaar stelt aan derden – zoals de reacties in het online condoleanceregister of op onze social media – mogelijk gehoord, gelezen en verzameld worden door anderen buiten ons om. Wij houden ons niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden.

Inzage en wijziging van uw gegevens
Keur& Keur Overlijdenszorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of hiertegen bezwaar te maken.
Heeft u het idee dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neemt u dan contact op met Karin Keur-Windhorst via karin@keurenkeur.nl of 0172-764333.


Tenslotte
In dit Privacy Statement kunnen van tijd tot tijd wijzigingen doorgevoerd worden. Het is daarom aan te raden om dit Privacy Statement regelmatig opnieuw te lezen.
 
 
 
 
 Privacy Statement - Keur & Keur Overlijdenszorg – mei 2018

 

Cookie instellingen