Toegevoegde waarde

Toegevoegde waarde.
In een wereld waarin het individu steeds meer terrein lijkt te winnen, stel je je soms weleens de vraag; Wat is de toegevoegde waarde van een uitvaartbegeleider? Omdat uitvaartleider zijn mijn beroep is, is deze vraag voor mij dagelijks relevant om te stellen. Immers wanneer ik de toegevoegde waarde van mijn werk niet meer zou zien zou het toch hoog tijd worden dat ik op zoek ga naar een andere dagbesteding.
Gelukkig, ik kan mijzelf nog dagelijks overtuigen van de toegevoegde waarde van mijn beroep en gelukkig wordt ik ook door onze clientèle met grote regelmaat hiervan overtuigd. Onze toegevoegde waarde kan variëren van de kleine zaken, zoals eenvoudig praktisch regelwerk tot de meer beladen onderwerpen zoals het woorden geven aan gevoelens van verdriet en gemis wanneer je afscheid neemt van een dierbaar persoon.
Wat het ook is, telkens weer geeft het een gevoel van voldoening wanneer wij op enige manier van toegevoegde waarde mogen zijn.

Dat die toegevoegde waarde ook direct om te zetten is in klinkende munt werd mij zeer recent weer eens duidelijk. Met grote zorgvuldigheid stellen wij na de uitvaart de definitieve factuur samen en als wij facturen van derde partijen ontvangen, controleren wij uiteraard of deze rekening kloppen en kunnen worden doorberekend aan onze opdrachtgever. Maar het is niet alleen de controle van de factuur die van belang is, zo is ons recent wel gebleken.
In opdracht van een jonge weduwnaar organiseerde wij voor hem en zijn familie en vrienden een redelijk grote condoleance bijeenkomst voor na de uitvaart van zijn vrouw. De opdrachtgever had aangegeven dat hij het fijn vond dat dit op een externe locatie zou plaatsvinden dus viel de keuze op een restaurant mooi gelegen aan het water. De afscheidsplechtigheid was indrukwekkend en nadat de laatste groet was gebracht vertrok het gehele gezelschap naar dit restaurant. De afspraak was een borrel en hapjes om het leven te vieren. Geen formele bijeenkomst maar een ieder liep door elkaar en er werden volop herinneringen gedeeld.
Het betreffende restaurant bleek op dezelfde tijd als de besproken condoleance in een andere ruimte ( boven) nog een bijeenkomst te hebben in verband met de lancering van een nieuwe website van Alphen.nu. Wat men echter vergeten was, was om duidelijk aan te geven welke groep waar thuishoorde… Nu was het voor de mensen die de condoleance bezochten wel duidelijk dat die in de benedenzaal moesten zijn, maar de bezoekers van de andere bijeenkomst, liepen met enige regelmaat ook de benedenzaal in en kwamen zonder het te beseffen in de condoleance terecht. Uiteraard werden zij keurig bediend door het personeel en ontbrak het hen aan niets. Er werd volop wijn geschonken en de ongenode gasten aten heerlijk van de hapjes die hen werden voorgeschoteld. Diverse malen zagen wij tot onze verbazing dat er mensen, soms samen, soms met groepjes tegelijk lachend de zaal uitkwamen omdat ze uiteindelijk tot het besef waren gekomen dat ze zich aangesloten hadden bij de verkeerde groep en liepen zij met hapje en drankje de trap op om daar de bijeenkomst voort te zetten…
Uiteraard hebben wij direct ons beklag gedaan bij het personeel van het restaurant en kregen wij de toezegging dat zij ons (en dus eigenlijk onze opdrachtgever) tegemoet zouden komen. Eind goed al goed zou je denken, maar helaas, de toezegging werd niet nagekomen, sterker nog nadat wij de rekening hadden ontvangen en reclameerde over het voorval werd met grote stelligheid ontkend dat een en ander was voorgevallen, wij werden voor leugenaar uitgemaakt en tevens kregen wij nog een aantal verwijten toegeworpen over de trage wijze van communiceren van onze kant. Blijkbaar is het betreffende restaurant niet in staat op korte termijn te schakelen en is het doorgeven van het soort hapjes 2 dagen voor de bijeenkomst een probleem.
Van de restaurant eigenaar kregen wij geen enkele tegemoetkoming en (vervelender nog) excuses bleven ook uit. Uiteindelijk hebben wij besloten de factuur te betalen onder inhouding van een bedrag van 150 euro. Uiteraard onder luid gesputter van de restaurant eigenaar die tot slot nog wat kolen op het vuur gooide door ons mede te delen dat hij de incasso procedure uit handen gaat geven. Ruim 2.000 euro bedroeg de rekening. Het laatste woord is er nog niet over gesproken, maar onder mijn verantwoording komt er daar in dat restaurant aan de Rijn geen condoleance meer, jammer, heel jammer, want de locatie is mooi en de hapjes waren goed. Gelukkig kent Alphen aan den Rijn meer goede plaatsen om samen te komen na een uitvaart. En gelukkig zijn er bedrijven die wel in staat zijn een condoleance goed te faciliteren.
Doodgaan kost geld, maar het moet wel reëel blijven. Wij waken ook over uw budget.
Cookie instellingen