Onder Vuur!

Het lijkt wel een repeterend patroon, eens in de zoveel tijd wordt er in de media weer uitgebreid aandacht besteed aan de uitvaartbranche. En eerlijk is eerlijk, deze aandacht is lang niet altijd positief.

Na het overlijden van een dierbare zal een uitvaart geregeld moeten worden. In de ontstane situatie na een overlijden is het veelal de emotie die het wint van de ratio. Immers een afscheid kan maar één maal geregeld worden. Voor een dierbare is vaak alleen het beste goed genoeg en in deze stroom van gedachten past het vaak niet stil te staan bij de financiële consequenties. Als er dan in het verleden ook ooit nog eens een uitvaartverzekering is afgesloten waant men zich vaak veilig.

Echter, koppen in de krant en berichten op televisie proberen de argeloze nabestaanden wakker te schudden. ‘Uitvaart 600% winst’, ‘Verdienen aan de dood’ en ‘Klokkenluiders in uitvaartland’.

Terecht? Zeker terecht!

Wat is er aan de hand?

Een jarenlange persoonlijke frustratie van mij als uitvaartondernemer wordt in de diverse media met enige regelmaat aan de kaak gesteld. Namelijk de koppeling tussen verzekering en uitvaartverzorging. In de praktijk blijkt immers keer op keer dat de zogenaamde naturapolissen(verzekeringen die geen geld maar uitvaartdiensten verzekeren) meer dan eens zorgen voor onaangename verrassingen bij nabestaanden. Naast dat de verzekerde over het algemeen al jaren betaald heeft voor de verzekering, lijkt de uitvoerende tak van de verzekeraar er niet voor te schromen soms zeer hoge extra kosten in rekening te brengen op het veelal summiere verzekeringspakket.

Ook aan de advieskant van deze verzekeringen zit een en ander vaak niet helemaal goed. Termen als: ‘uw uitvaart verzekerd’, lijken licht misleidend. Want, natuurlijk geeft de dekking in een uitvaartpolis recht op vergoeding van kosten of diensten gemaakt met betrekking tot de uitvaart; in de praktijk blijkt echter dat deze verzekering (óók als de uitvaart wordt uitgevoerd door de uitvoerende tak van de verzekeraar) veelal niet toereikend is.

Ons advies?

Bent u van plan een verzekering voor uitvaartkosten af te sluiten; kies dan altijd voor een verzekering die een geldbedrag uitkeert, geen diensten. Hiermee behoudt u volledige vrijheid in de keuze voor uitvaartonderneming en weet u exact tot welk bedrag u een uitvaart kunt (laten) regelen.

Benieuwd naar de kosten van een uitvaart?

Laat u dan niet misleiden door zogenaamde vergelijkingssites. Deze pretenderen vaak het beste met u voor te hebben maar uiteindelijk krijgt u over het algemeen alleen offertes van bedrijven die door advertenties of anders, financieel verbonden zijn aan deze vergelijkingssites. Informeert u voor prijzen dus gewoon rechtstreeks bij ondernemers die u aanspreken.

Onze garantie:

Kiest u voor de begeleiding van de uitvaart via onze onderneming, dan zullen wij u, indien gewenst, duidelijk informeren over de kosten. Ook kunnen wij, kosteloos, zorgdragen voor de afhandeling met de diverse verzekeringsmaatschappijen.

Tenslotte garanderen wij u een passende uitvaart, goed georganiseerd tegen een tarief dat in de juiste verhouding staat tot uw wensen.

By Dennis Keur
1 reactie

Cookie instellingen