Bloggen doe je niet zomaar...

Aan het aantal reacties op de blog en de pageviews te zien is bloggen niet zomaar iets! Vandaar de titel “bloggen doe je niet zomaar…” . Het is dus blijkbaar zo dat wat je schrijft gelezen wordt en, naast dat dat natuurlijk de bedoeling is, brengt dat ook zo z’n verantwoording met zich mee. Immers de branche waarover ik schrijf is er één die de nodige zorgvuldigheid vereist. Maar ach, dit geldt natuurlijk niet alleen voor het schrijven van blogs over deze branche.

Iedere uitvaart op zich is als een kostbaar en kwetsbaar goed, dat vanaf het eerste contact tot ver na de begrafenis of crematie omringd moet worden met grote zorgvuldigheid en professionaliteit. Het vraagt echte aandacht en veel tijd om te ontdekken waar de wensen van nabestaanden liggen om zo uiteindelijk een passend afscheid te organiseren.

Als je in het algemeen wel eens met mensen praat over uitvaarten waar zij als belangstellende bij betrokken zijn geweest valt het op dat meningen soms behoorlijk verdeeld zijn. “Schitterende uitvaart” , “Onpersoonlijk”, “Heel verdrietig” , ” Zielig zo weinig mensen”, “Wat een drukte” , “Warm en oprecht”. En dat zijn dan alleen nog maar algemene inzichten. Wat deze inzichten zo bijzonder maakt is het feit dat sommige tegenstellingen soms op dezelfde uitvaart betrekking hebben. Eens en temeer het bewijs dat iedere uitvaart persoonlijk is maar dat ook de ervaringen van mensen die een uitvaart bezoeken heel persoonlijk zijn.

100 belangstellenden kan veel lijken, maar is weinig als men er veel meer verwachtte. En 15 belangstellenden kan als zielig weinig worden ervaren, maar precies het aantal zijn dat door de nabestaanden werd verwacht en door hen als zeer warm en waardevol wordt ervaren! Wat voor de één als onpersoonlijk wordt ervaren is voor de ander gewenst sober. En schitterend kan voor weer ander pompeus en leeg lijken.

Waar draait het om tijdens een uitvaart? Afscheid nemen!
Afscheid in stijl, de stijl die past bij de overleden dierbare en bij zijn of haar meest naasten. In de ideale wereld zou dit een uitvaart moeten zijn waar iedere aanwezige troost vindt. En…dat gebeurd ook als de wensen goed in beeld worden gebracht en de uitvoering naadloos aansluit bij diegene waar afscheid van genomen wordt. Kijk als belangstellende binnen een uitvaart dus altijd verder dan naar de eigen verwachtingen en wensen.

En…wilt u er zeker van zijn dat uw eigen uitvaart een mooie afspiegeling wordt van u als mens en uw wensen? Denk er dan zelf eens over na, schrijf het op en bespreek het met uw naasten. Een lastig onderwerp? Misschien, maar ook een goede ingang voor mooie persoonlijke gesprekken en inkijkjes in uw leven en dat van uw naasten.

Wist u trouwens dat wij in onze winkel “Zonnekaartjes” verkopen, een mooi middel om bij een naderend overlijden in gesprek te gaan en dierbare herinneringen op te halen.

By Dennis Keur
2 reacties

Cookie instellingen