Laatste levensfase begeleiding

Als u te horen krijgt dat u niet meer beter wordt, breekt er een onzekere tijd aan waarin u en uw naasten meer dan ooit op uzelf aangewezen zijn.  Het besef dat de horizon van het leven in zicht komt kan veel emoties oproepen. Misschien bent u bang voor wat komen gaat, boos dat dit u overkomt of verdrietig dat u afscheid van elkaar zult moeten nemen.

Ook al weten we dat dit leven eindig is, we leren nergens hoe je dat doet: het leven en alles wat je lief is loslaten. Er komt dan ook veel op u af als blijkt dat de dood dichtbij komt. Iedereen reageert daar anders op. De een gaat in de actiestand en zal alles willen regelen, de ander wordt eerder verlamd door het nieuws en zal zich misschien terugtrekken in zijn of haar eigen wereld.

Als laatste levensfase- en nabestaandenbegeleider bij Keur & Keur Overlijdenszorg help ik u rust en vertrouwen te vinden in een moeilijke tijd. Zodat het einde van het leven niet alleen zwaar en moeilijk is, maar vooral ook een kostbare periode wordt die u samen met uw naasten beleeft.

Mijn begeleiding is gericht op het goed af kunnen ronden van het leven en het als naasten omgaan met het naderend verlies. Wat daarvoor nodig is kan voor iedereen verschillen. Om te kijken of u zich prettig voelt bij mij en om af te stemmen of ik u kan helpen, plannen we eerst een kennismakingsgesprek. Hierin inventariseren we uw behoefte en wensen. Vandaar uit kijken we stap voor stap wat u, en uw naasten, nodig hebben.

Waar ik u bijvoorbeeld mee kan helpen:
-   Het bekijken van de administratieve en praktische zaken die nodig zijn om uw naasten zo onbezorgd mogelijk achter
    te laten;    
-   Het beantwoorden van al uw vragen over sterven, zodat u beter weet waar u mee te maken kunt krijgen;
-   Met u terugkijken op uw leven en de betekenis daarvan voor u;
-   Bespreken en in kaart brengen van uw wensen en grenzen rondom het levenseinde, zodat voor iedereen duidelijk is 
    wat u wilt;
-   Informatie geven over pijnbestrijding, palliatieve sedatie en euthanasie.
-   Bespreken welke onafgemaakte zaken er voor u nog zijn en wat er voor nodig is om deze af te kunnen ronden.
    Hierbij kunt u denken aan het herstellen van verstoorde relaties, vergeven en vergiffenis vragen;
-   De mogelijkheden bespreken voor uw uitvaart. Wat zijn uw wensen en welk kostenplaatje hoort daarbij;
-   Leren rust en ontspanning te vinden door middel van meditatie;
-   Samen bekijken wat u nog graag zou doen en welke mogelijkheden er daarvoor zijn.
-   Gesprekspartner zijn bij de medische mogelijkheden die er zijn en u helpen daarin keuzes te maken;
-   Luisterend oor zijn voor naasten die behoefte hebben om te praten over wat hen bezighoudt.
 

Tarief:
Kennismakingsgesprek                                          35,--
Losse gesprekken per uur                            €         60,--
Laatste levensfase-traject, 10 uur                €      550,--
Kilometervergoeding vanaf 20 kilometer   €       0,23 per kilometer

Tarieven zijn inclusief BTW
 

Cookie instellingen